Universiteitsminoren

Breed toegankelijk

Universiteitsminoren zijn breed toegankelijk: alle bachelorstudenten van alle faculteiten kunnen zich voor deze minoren aanmelden. Er zijn voor sommige minoren wel toegangseisen.
Als VU-student heb je voor universiteitsminoren vooraf geen toestemming nodig van je eigen examencommissie om de 30 EC van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je opleiding.
Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt van je reguliere vakken, kun je deze minor niet (volledig) volgen omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval toestemming van de examencommissie voor de invulling van de keuzeruimte.

Breed toegankelijke VU-minoren (universiteitsminoren)

;