Theologie

Ontdek de rijkdom van de theologische studie

Theologie

Van bestudering van het oude testament tot het onderzoeken van de hedendaagse geloofsgemeenschappen in Amsterdam; de vakken in deze minor bieden een breed inzicht in de theologie. Je doet niet alleen kennis van de bijbel en het geloof op, maar leert ook hoe je naar het sociale rendement of de ontwikkeling van het denken kunt kijken. Al met al een uitdagende aanvulling op je hoofdstudie en een uiterst waardevolle verbreding van je algemene ontwikkeling.

Inleiding OT
De module richt zich op de ontstaansgeschiedenis, Umwelt, theologie en inhoud van het Oude Testament.

Religieuze Existentie in Amsterdam
Je leert de eerste beginselen van praktisch-theologisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Je doet groepsgewijs onderzoek in een religieuze gemeenschap in Amsterdam naar de (variëteit aan) geloofsbeleving binnen deze gemeenschap. Het interview vormt daarbij het meest centrale onderzoeksinstrument.

De Bijbel als Volksboek
In deze module wordt een overzicht gegeven van de bijbelvertalingen die in het Nederlands zijn verschenen, maar wordt ook ingegaan op de receptiegeschiedenis van de bijbel in de Nederlanden.

Kerkgeschiedenis
De module biedt een overzicht over de geschiedenis van het christendom tot aan de late middeleeuwen. De module vormt het begin van de leerlijn Kerkgeschiedenis. Vervolgmodules zijn Reformatiegeschiedenis en Moderne Kerkgeschiedenis.

Religies en groepsidentiteit, focus op nationalisme-, fundamentalisme-, en syncretisme-theorieën
In de colleges komt vooral het thema ‘Religie en Nationalisme’ aan de orde. Studieveld is ‘de manieren waarop religie en pluralisme op elkaar kunnen inwerken bij de vorming van groepsidentiteit, gezien vanuit de sociaal-culturele wetenschappen’.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Deze facultaire minor staat voor alle studenten open met uitzondering van bachelorstudenten Theologie.
Standaardprocedure via VUnet.

Voor meer informatie, bekijk de aanmeldprocedure.

Joke van Saane
Email: j.w.van.saane@vu.nl
Telefoon: (020) 59 84146 (ma t/m vrijdag)

Gerelateerde masters

Samenvatting Theologie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Religie

Faculteit

Religie en Theologie

;