Taal en gehoor: universitair

De relatie tussen taal en gehoor bij jonge kinderen met een gehoorbeperking

Taal en gehoor - track voor universitaire studenten

Gesproken communicatie komt tot stand door een complex samenspel van taal en gehoor. Problemen met het gehoor veroorzaken dan ook vaak spraak- en taalmoeilijkheden bij jonge kinderen. In deze minor verdiep je je in de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen met een gehoorbeperking, de audiologie en de behandeling. Naast cursussen aan de VU, volg je praktijkgerichte cursussen aan de Hogeschool Rotterdam. Je sluit de minor af met een stage en een project op een audiologisch centrum.

Vakken aan de VU:

  • Kind, Taal en Gehoor 1: In dit vak leer je hoe het gehoor werkt en het waarnemen van geluid en spraak en wat de relatie is tussen taal en gehoor bij kinderen.
  • Kind, Taal en Gehoor 2: Je volgt de lezingenreeks waarin gerenommeerde sprekers die experts zijn op het gebied van taal en gehoor recent onderzoek zullen presenteren en toelichten. Bij elke lezing horen verschillende opdrachten die je individueel maakt of samen met een collega student.
  • Project Taal en Gehoor: Je neemt actief deel aan de werkzaamheden binnen een audiologisch centrum en voert een onderzoeksopdracht uit.

Ter ondersteuning en voorbereiding van de stages die je gaat lopen, volg je de volgende vakken aan de Hogeschool Rotterdam-logopedie:

  • Testtheorie voor de logopedische praktijk
  • Linguistische niveau’s in de logopedische praktijk
  • Behandeling taal
  • Behandeling stem en gehoor
  • Onderzoek en diagnostiek, zelfstudie

Daarnaast zijn er twee stages:

  • Observatiestage: Deze stage vindt plaats in de logopediepraktijk, waarbinnen je opdrachten uitvoert en een intervisie plaatsvindt met de mentor.
  • Kinderstage: Binnen deze logopedische kinderstage leer je de stappen van het methodisch logopedisch handelen vorm te geven in de praktijk. Als student van de VU word je gekoppeld aan een student van de HR om in duo's te gaan trainen/behandelen en van elkaar te leren. 

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken (alleen VU-vakken).

Dit interdisciplinair georiënteerde minorpakket vormt een verrijking voor studenten uit verschillende disciplines, zoals taalkunde, audiologie, psychologie, onderwijskunde, pedagogiek. Deze minor is geschikt voor iedereen die een brede interesse heeft in de relatie tussen taal en gehoor, in het bijzonder bij jonge kinderen met een gehoorbeperking. De reeks biedt studenten en professionals de mogelijkheid hun wetenschappelijke kennis op dit vlak te actualiseren. Om toegelaten te worden is toestemming nodig van de examencommissie van de opleiding van de student.

Kijk voor meer informatie over de aanmeld procedure op VUnet

Voor meer informatie over de minor aanmeldprocedure, bezoek de informatiepagina.

Coördinator VU: M.m.r.Coene@vu.nl
Coördinator VUmc: lhca@vumc.nl
 

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Met jouw inzicht in de complexe relatie tussen taal en gehoor en wat slechthorendheid betekent voor jonge kinderen kun je een belangrijke bijdrage leveren in het optimaliseren van de omgeving en de begeleiding van kinderen met een gehoorbeperking. Dit betekent dat je bijvoorbeeld aan de slag zou kunnen gaan in een audiologisch centrum of in het speciaal onderwijs ter ondersteuning of als assistent van de leerkrachten of een behandelaar. Deze minor geeft tevens de mogelijkheid jouw kennis en ervaring in te zetten bij het uitvoeren van onderzoek bij een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met taal en gehoor. Na het volgen van de Master Toegepaste Taalwetenschap met de specialisatie taalstoornissen zijn er meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt op het terrein van kinderen die slechthorend zijn of te kampen hebben met een taalontwikkelingsstoornis.

Eline van Knijf

Oud-student Toegepaste Taalwetenschap

promo taal en gehoor universitair

Eline van Knijf (promovendus Toegepaste Taalwetenschap aan de VU, oud-student Toegepaste Taalwetenschap, volgde de minor in 2016):

“In korte tijd heel veel geleerd over het samenspel tussen taal en gehoor! Super fascinerend! Zeker om het meteen in de praktijk toe te passen.”

Samenvatting Taal en gehoor: universitair

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen