Taal en gehoor: universitair

De relatie tussen taal en gehoor bij jonge kinderen met een gehoorbeperking

Taal en gehoor - track voor universitaire studenten

Gesproken communicatie komt tot stand door een complex samenspel van taal en gehoor. Problemen met het gehoor veroorzaken dan ook vaak spraak- en taalmoeilijkheden bij jonge kinderen. In deze minor verdiep je je in audiologie, spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen met een gehoorbeperking, en in de behandeling.

Naast cursussen aan de VU, voer je samen met enkele medestudenten een onderzoeksproject uit, waarin je je verdiept in een actuele vraag op het gebied van taal en gehoor.

Vakken aan de VU:
Kind, Taal en Gehoor 1:
In dit vak leer je hoe het gehoor werkt en het waarnemen van geluid en spraak en wat de relatie is tussen taal en gehoor bij kinderen.

Kind, Taal en Gehoor 2:
Je volgt de lezingenreeks waarin gerenommeerde sprekers, die experts zijn op het gebied van taal en gehoor, recent onderzoek zullen presenteren en toelichten. Bij elke lezing horen verschillende opdrachten die je individueel maakt of samen met een collega student.

Project Taal en Gehoor:
Je neemt actief deel aan de werkzaamheden binnen een audiologisch centrum en voert een onderzoeksopdracht uit.

Vakken aan de Hogeschool Rotterdam volg je op maandag en dinsdag in periode 1 en 2. Dit betreft de volgende onderdelen:
- Stageportfolio: 8 ec
- Assessment behandeling taal: 2 ec
- Essay over COLORRS: 2 ec

Behandeling taal (LOG-BTS02K2)
In deze module leer je een behandelplan op te stellen en uit te voeren. De logopedische behandelvaardigheden zijn gericht op kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

Kinderstage (LOG-STA20P2)
Binnen de logopedische kinderstage leer je de stappen van het methodisch logopedisch handelen vorm te geven in de praktijk. Je wordt gekoppeld aan een student van de HR om in duo’s te gaan trainen/behandelen en van elkaar te leren.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken (alleen VU-vakken).

Deze interdisciplinaire minor vormt een verrijking voor studenten uit verschillende vakgebieden, zoals taalkunde, audiologie, psychologie, onderwijskunde of pedagogiek. Deze minor is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen taal en gehoor, in het bijzonder bij jonge kinderen met een gehoorbeperking. Het minorpakket biedt studenten en professionals de mogelijkheid hun wetenschappelijke kennis op dit vlak te actualiseren.

Om toegelaten te worden is toestemming nodig van de examencommissie van de eigen opleiding.

Meer informatie over de aanmeldprocedure vind je op Aanmelden voor een minor.

VU-studenten vinden informatie over het volgen van een minor op VUnet (inloggen met je VUnet-ID).

coördinator VU: m.m.r.coene@vu.nl
coördinator VUmc: lhca@vumc.nl

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Met jouw inzicht in de complexe relatie tussen taal en gehoor en wat slechthorendheid betekent voor jonge kinderen, kun je een belangrijke bijdrage leveren in het optimaliseren van de omgeving en de begeleiding van kinderen met een gehoorbeperking.
Je zou bijvoorbeeld aan de slag kunnen gaan in een audiologisch centrum, of in het speciaal onderwijs ter ondersteuning van de leerkracht(en) of een behandelaar.

Deze minor biedt jou ook de mogelijkheid om je kennis en ervaring in te zetten bij het uitvoeren van onderzoek bij een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met taal en gehoor.

Na het volgen van de masteropleiding Toegepaste Taalwetenschap, met de specialisatie Taalstoornissen, zijn er meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt op het terrein van kinderen die slechthorend zijn of te kampen hebben met een taalontwikkelingsstoornis.

Eline van Knijf

Alumna Toegepaste Taalwetenschap

promo taal en gehoor universitair

“In korte tijd heb ik heel veel geleerd over het samenspel tussen taal en gehoor! Super fascinerend! Zeker om het meteen in de praktijk toe te passen.”

Gerelateerde masters

Samenvatting Taal en gehoor: universitair

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen

;