Taal en gehoor: logopedie

De relatie tussen taal en gehoor bij jonge kinderen met een gehoorbeperking

Taal en gehoor: Logopedie

Gesproken communicatie komt tot stand door een complex samenspel van taal en gehoor. Problemen met het gehoor veroorzaken dan ook vaak spraak- en taalmoeilijkheden bij jonge kinderen. In deze minor verdiep je je in audiologie, spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen met een gehoorbeperking, en in de behandeling.

Naast cursussen aan de VU, voer je samen met enkele medestudenten een onderzoeksproject uit, waarin je je verdiept in een actuele vraag op het gebied van taal en gehoor.

Vakken aan de VU:
Kind, Taal en Gehoor 1:
In deze cursus leer je hoe het gehoor werkt, het waarnemen van geluid en spraak en wat de relatie is tussen taal en gehoor bij kinderen.

Kind, Taal en Gehoor 2:
Je volgt de lezingenreeks waarin gerenommeerde sprekers die experts zijn op het gebied van taal en gehoor recent onderzoek zullen presenteren en toelichten. Bij elke lezing horen verschillende opdrachten die je individueel maakt of samen met een collega student.

Minor Spreken en Horen:
In deze cursus leer je hoe sprekers spraakklanken produceren en luisteraars ze waarnemen. Daarnaast ken je de fysische eigenschappen van spraakgeluid. Door middel van het uitvoeren van practicumopdrachten leer je hoe je zelf spraak kan opnemen, analyseren en bewerken.

Deze interdisciplinaire minor vormt een verrijking voor studenten uit verschillende vakgebieden, zoals taalkunde, audiologie, psychologie, onderwijskunde of pedagogiek. Deze minor is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen taal en gehoor, in het bijzonder bij jonge kinderen met een gehoorbeperking. Het minorpakket biedt studenten en professionals de mogelijkheid hun wetenschappelijke kennis op dit vlak te actualiseren.

Om toegelaten te worden is toestemming nodig van de examencommissie van de eigen opleiding.

Logopediestudenten
Voor logopediestudenten heeft de minor een omvang van 15 EC. In het kader van een bijzondere overeenkomst tussen de Hogeschool Rotterdam en het Language and Hearing Center wordt deze minor enkel voor logopediestudenten van de Hogeschool Rotterdam uitgebreid tot 30 EC.

Meer informatie over de aanmeldprocedure vind je op Aanmelden voor een minor.

VU-studenten vinden informatie over het volgen van een minor op VUnet (inloggen met je VUnet-ID).

coördinator VU: m.m.r.coene@vu.nl
coördinator VUmc: lhca@vumc.nl

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Met jouw inzicht in de complexe relatie tussen taal en gehoor en wat slechthorendheid betekent voor jonge kinderen kun je een belangrijke bijdrage leveren in het optimaliseren van de omgeving en de begeleiding van kinderen met een gehoorbeperking. Dit betekent dat je bijvoorbeeld aan de slag zou kunnen gaan in het op een audiologisch centrum of in het speciaal onderwijs ter ondersteuning of als assistent van de leerkrachten of een behandelaar.

Deze minor geeft tevens de mogelijkheid jouw kennis en ervaring in te zetten bij het uitvoeren van onderzoek bij een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met taal en gehoor. Als logopedist kun je bovendien als expert op het gebied van taal en gehoor aan de slag in de beroepspraktijk, maar ook in gespecialiseerde centra en in het speciaal onderwijs als diagnosticus en behandelaar.

Alieke Breure

Alumna Toegepaste Taalwetenschap

Promo Taal en gehoor

“Ik raad alle logopedisten en logopediestudenten aan om deze minor te volgen als ze (willen) werken met slechthorende kinderen en/of kinderen met TOS. Je wordt er een betere logopedist van.”

Gerelateerde masters

Samenvatting Taal en gehoor: Logopedie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen

;