Taal en gehoor: logopedie

De relatie tussen taal en gehoor bij jonge kinderen met een gehoorbeperking

Taal en gehoor: Logopedie

Gesproken communicatie komt tot stand door een complex samenspel van taal en gehoor. Problemen met het gehoor veroorzaken dan ook vaak spraak- en taalmoeilijkheden bij jonge kinderen. In deze minor verdiep je je in de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen met een gehoorbeperking, de audiologie en de behandeling. Naast cursussen aan de VU, voer je samen met enkele medestudenten een onderzoeksproject uit waarin je je verdiept in een actuele vraag op het gebied van taal en gehoor.

Vakken aan de VU:

Kind, Taal en Gehoor 1:

In deze leer je hoe het gehoor werkt en het waarnemen van geluid en spraak en wat de relatie is tussen taal en gehoor bij kinderen.

Kind, Taal en Gehoor 2 HR:

Je volgt de lezingenreeks waarin gerenommeerde sprekers die experts zijn op het gebied van taal en gehoor recent onderzoek zullen presenteren en toelichten. Bij elke lezing horen verschillende opdrachten die je individueel maakt of samen met een collega student.

Minor Spreken en Horen:

In deze cursus leer je hoe sprekers spraakklanken produceren en luisteraars ze waarnemen. Daarnaast ken je de fysische eigenschappen van spraakgeluid. Door middel van het uitvoeren van practicumopdrachten leer je hoe je zelf spraak kan opnemen, analyseren en bewerken.

Academische vaardigheden zelfstudie:

In deze cursus verwerf je vaardigheden op het gebied van het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie (zgn. informatievaardigheden) en het kritisch lezen en schrijven van wetenschappelijke teksten.


Alleen voor Logopediestudenten Hogeschool Rotterdam:

Project Hogeschool Rotterdam:

Onder begeleiding van een docent van de Hogeschool voer je een onderzoeksopdracht uit over een actueel onderwerp op het gebied van Taal en Gehoor. Je doet ervaring op met alle aspecten van toegepast onderzoek.


Alleen voor Hogeschool studenten van elders:

Verdieping Taal en Gehoor:

In dit vak verdiep je je in een of meerdere thema’s die behandeld worden in de cursus Kind, Taal en Gehoor I. Specifieke leerdoelen zijn het verwerven van meer inzicht in diagnostiek en behandeling van kinderen met een gehoorbeperking.

Project Kind, Taal en Gehoor:

Je neemt actief deel aan de werkzaamheden binnen een audiologisch centrum en voert een onderzoeksopdracht uit.


Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken (alleen VU-vakken).

Dit interdisciplinair georiënteerde minorpakket vormt een verrijking voor studenten uit verschillende disciplines, zoals logopedie, taalkunde, audiologie, psychologie, onderwijskunde, pedagogiek. Deze minor is geschikt voor iedereen die een brede interesse heeft in de relatie tussen taal en gehoor, in het bijzonder bij jonge kinderen met een gehoorbeperking. De reeks biedt studenten en professionals de mogelijkheid hun wetenschappelijke kennis op dit vlak te actualiseren. Om toegelaten te worden is toestemming nodig van de examencommissie van de opleiding van de student.

Kijk voor meer informatie over de aanmeld procedure op VUnet.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprocedure, bezoek de informatiepagina.

coördinator VU: M.m.r.Coene@vu.nl
coördinator VUmc: lhca@vumc.nl
 

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Met jouw inzicht in de complexe relatie tussen taal en gehoor en wat slechthorendheid betekent voor jonge kinderen kun je een belangrijke bijdrage leveren in het optimaliseren van de omgeving en de begeleiding van kinderen met een gehoorbeperking. Dit betekent dat je bijvoorbeeld aan de slag zou kunnen gaan in het op een audiologisch centrum of in het speciaal onderwijs ter ondersteuning of als assistent van de leerkrachten of een behandelaar. Deze minor geeft tevens de mogelijkheid jouw kennis en ervaring in te zetten bij het uitvoeren van onderzoek bij een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met taal en gehoor. Als logopedist kun je bovendien als expert op het gebied van taal en gehoor aan de slag in de beroepspraktijk, maar ook in gespecialiseerde centra en in het speciaal onderwijs als diagnosticus en behandelaar. Na het volgen van de Master Toegepaste Taalwetenschap met de specialisatie taalstoornissen zijn er meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt op het terrein van kinderen met een gehoorbeperking of die te kampen hebben met een taalontwikkelingsstoornis.

Alieke Breure

Oud-student Toegepaste Taalwetenschap

Promo Taal en gehoor
Alieke Breure (logopedist, onderzoeker LHCA / VU-mc, oud-student Toegepaste Taalwetenschap, volgde de minor in 2015):
“Ik raad alle logopedisten en logopediestudenten aan om deze minor te volgen als ze (willen) werken met slechthorende kinderen en/of kinderen met TOS. Je wordt er een betere logopedist van.”

Samenvatting Taal en gehoor: Logopedie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen