Sport, Bewegen en Gezondheid

Inleiding in de Bewegingswetenschappen

Sport, Bewegen en Gezondheid

De minor Sport, Bewegen en Gezondheid geeft een overzicht van relevante thema’s en onderdelen uit de Bewegingswetenschappen. Het programma beslaat de volle breedte van de opleiding en omvat zowel sociaal-wetenschappelijke als biomedische cursusonderdelen.
  • Inleiding Inspanningsfysiologie

Doel van dit vak is het verkrijgen van kennis van de bouw en werking van organen en orgaansystemen die een rol spelen bij het bewegen en de energiehuishouding.

Sportpsychologie OF Revalidatie  

  • Sportpsychologie  

De cursus beoogt de studenten te introduceren in het domein van de sportpsychologie en hen kennis te laten maken met het gebied van de exercise psychology.

  • Revalidatie 

Revalidatie is te omschrijven als 'het gecoördineerd en gecombineerd gebruik van maatregelen op medisch, sociaal, arbeidstechnisch en onderwijskundig terrein die de gehandicapte op de voor hem/haar optimale plaats in de samenleving moet helpen'. In deze cursus zullen verschillende aspecten van deze multidisciplinaire aanpak besproken worden

  • Sensomotorische Coördinatie 

De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe de sturing en coördinatie van bewegingen tot stand komen, en welke rol onze sensorische systemen daarbij spelen. De cursus biedt een brede en gevarieerde inleiding in dit veelzijdige onderzoeksterrein.

  • Toegepaste Inspanningsfysiologie

Het doel van deze cursus is om studenten kennis van de inspanningsfysiologie te laten vergaren en deze kennis toe te passen op vraagstukken binnen het domein van sport en gezondheid. De cursus bevat practica waarin de student vertrouwd wordt gemaakt met de interpretatie van integratieve cardio-pulmonaire inspanningstesten, de thermofysiologie en moleculaire technieken.

Talent and Talent Identifiction OF Neuro- en revalidatiepsychologie

  • Talent and Talent Identification (course in English)

This course will assess what it takes to become a talented athlete, and will uncover what we know about the ideal conditions for developing athletic skill.

  • Neuro- en revalidatiepsychologie

In deze cursus worden de gevolgen van hersenbeschadigingen voor de motoriek en "hogerefunctiestoornissen" (waarneming en cognitie) aan de orde gesteld. Ook wordt gepoogd een brug te slaan tussen de resultaten van experimenteel onderzoek en de praktijk van de revalidatie bij patiënten na een hersenbeschadiging.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Deze minor staat open voor WO-studenten van buiten Bewegingswetenschappen en voor studenten die een relevante HBO-opleiding volgen zoals fysiotherapie, manuele therapie, bewegingstechnologie, ergotherapie of lichamelijke opvoeding. We verwachten daarbij dat studenten beschikken over Biologie- en Scheikundekennis op minimaal 5 HAVO-niveau. Voor HBO-studenten geldt bovendien dat zij deze minor alleen kunnen volgen als zij deelnemen aan een honourstraject en/of gemiddeld minimaal een 8 hebben gehaald voor hun bachelorvakken.

VU-studenten kunnen zich via VUnet inschrijven. Selecteer in VUnet de minor Sport, Bewegen en Gezondheid en meld je vervolgens voor de vakken uit de minor aan. Studenten van buiten de VU (HBO of WO) dienen zich als bijvakstudent in te schrijven om (vakken uit) de minor te kunnen volgen. Voor meer informatie over het aanmelden, bekijk de aanmeldprocedure.

dr. Kirsten Bijker
E-mail: kirsten.bijker@vu.nl 

Samenvatting Sport, Bewegen en Gezondheid

Taal

Engels, Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;