Minor Sport en Sportpsychologie

Sport in al zijn facetten, van fysiologie tot psychologie tot meetgegevens

Sport en Sportpsychologie

Sport is fascinerend! Sporters kunnen boven zichzelf uitstijgen, maar hun prestaties kunnen ‘opeens’ ook zwaar tegenvallen. Hoe kan dat? Welke factoren spelen een rol? Hoe komt het dat de een sterker in zijn schoenen staat dan een ander? Waarom is de een meer toegerust voor topsport dan de ander? In deze minor gaan we op zoek naar antwoorden op dit type vragen. Hierbij wordt aandacht besteed aan inspanningsfysiologische en sportpsychologische variabelen, talent en talentidentificatie, sportfilosofie en het verzamelen en interpreteren van meetgegevens in de sport.
  • Sportpsychologie
  • Analysetechnieken in de Sport (niet toegankelijk voor studenten Psychologie)
  • Inleiding Inspanningsfysiologie (verplicht vak voor studenten Psychologie die de minor volgen)
  • Sportfilosofie 
  • Toegepaste inspanningsfysiologie (niet toegankelijk voor studenten Psychologie)
  • Gespreksvaardigheden in de Sportpsychologie (beperkte capaciteit)
  • Talent and Talent Identification
Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

De Minor Sport en Sportpsychologie is primair bedoeld voor derdejaars VU-studenten Bewegingswetenschappen (BW) die hun kennis op het gebied van de sport en sportpsychologie willen verdiepen. Basiskennis van de inspanningsfysiologie en psychologie, zoals wordt gedoceerd in het eerste en tweede jaar van de opleiding Bewegingswetenschappen, is voorwaarde om deel te nemen.

In beperkte mate is de minor ook toegankelijk voor derdejaarsstudenten Psychologie (WO) met VWO-niveau biologie en natuurkunde. Deze studenten volgen in periode 1 de vakken Inleiding Inspanningsfysiologie en Sportpsychologie. In periode 2 volgen deze studenten Gespreksvaardigheden en Sportfilosofie en in periode 3 Talent and Talent Identification. Deze studenten hebben dus geen keuze binnen de minor. Aangezien het hier geen universiteitsminor betreft dienen deze studenten wel toestemming bij de examencommissie van hun eigen opleiding aan te vragen. .

WO-studenten Psychologie voldoen na het volgen van de minor Sport en Sportpsychologie aan de ingangseis voor de mastertrack Sport Psychology van de masteropleiding Human Movement Sciences.

Inschrijven
Graag inschrijven voor 15 juni 2020 door een e-mail te sturen naar de coördinator van de minor: Raôul Oudejans r.oudejans@vu.nl

Intekenen
Vervolgens intekenen in VUnet van 15 juli tot 11 september 2020.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen.

Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie.

Raôul OudejansRaôul Oudejans
r.oudejans@vu.nl
020 5988541; 0628736986

Samenvatting Sport en Sportpsychologie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester

StartDatum

1 september (30 EC)

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;