Sport- en prestatiepsychologie

De psychologie achter prestaties in sport, kunst en werk

Sport- en prestatiepsychologie

Presteren is fascinerend! Sporters kunnen boven zichzelf uitstijgen, maar hun prestaties kunnen ‘opeens’ ook zwaar tegenvallen. Hoe kan dat? Welke psychologische factoren spelen daarbij een rol? Hoe kun je sporters begeleiden naar een voor hen maximale prestatie? Hoe komt het dat de een psychologisch gezien sterker in zijn schoenen staat dan een ander? Waarom is de een meer toegerust voor topsport dan de ander? In deze minor gaan we opzoek naar antwoorden op deze vragen.

Analysetechnieken in de sport: 
Na dit vak ben je in staat om meetgegevens van een grote verscheidenheid aan testen en analysetechnieken die in de sportpraktijk gebruikt worden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te interpreteren en op waarde te schatten. 

Sportspsychologie: 
Deze cursus introduceert het domein van de sportpsychologie waarin je kennis maakt met de belangrijkste onderwerpen daarvan, zoals: persoonlijkheid en sport, coaching, sportteams en mentale trainingen.

Gespreksvoering in de Sportpsychologie: 
Deze cursus heeft als doel de student gespreksvaardigheden aan te leren die relevant zijn voor de praktijk van de sportpsycholoog. Daarnaast leren studenten een eigen visie te vormen/verbreden op belangrijke thema’s voor de rol van sportpsycholoog.

Sportfilosofie:
Dit vak geeft kennis en inzicht in de belangrijkste sportfilosofische thema's en vraagstellingen. Op basis hiervan kan de student wetenschappelijke vragen en problemen op het terrein van de sport vanuit een filosofisch perspectief benaderen. Hierbij gaat het om zowel conceptuele als ethisch-normatieve vragen.

Interventies in de Sport- en Prestatiepsychologie*: 
In dit vak leer je gegevens te analyseren zodat je weet wat het belangrijkste knelpunt is waarop je een interventie kunt gaan afstemmen. Daarnaast leer je helder te formuleren waarvoor je een psychologische interventie wilt inzetten en ga je nadenken wat de juiste interventie is om een bepaald doel te bereiken. Tijdens dit vak ben je je bewust van de belangrijkste kenmerken van de uitvoering die van invloed zijn op de interventie.

Talent and Talent Identification*: 
Deze cursus geeft inzicht in hoe je een getalenteerde atleet wordt en hoe je kunt achterhalen wat de beste omstandigheden voor jouw talenten zijn om deze te blijven ontwikkelen. Doormiddel van onderzoek en case studies leer je hoe professionele sportorganisaties met deze kwesties omgaan. 

* In Periode 3 (januari) wordt gekozen voor een van deze vakken, dus of Interventies in Sport- en Prestatiepsychologie of Talent and Talent Identification.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

De Minor Sport- en Prestatiepsychologie is toegankelijk voor derdejaarsstudenten (Wetenschappelijk Onderwijs, WO) die hun kennis op het gebied van de sportpsychologie willen verdiepen, met een maximum van 48 studenten en met voorrang voor studenten Bewegingswetenschappen. Basiskennis van psychologie, zoals deze vakken worden aangeboden in het eerste/tweede jaar van de opleiding Bewegingswetenschappen of Psychologie, is een pre. 

Studenten Bewegingswetenschappen doen het vak ‘Analysetechnieken in de Sport’. Studenten van andere studies doen in plaats van het vak ‘Analysetechnieken in de Sport’ het vak ‘Inleiding Inspanningsfysiologie’ aangezien het voor de sportpsychologie ook van belang is kennis van de inspanningsfysiologie te hebben. Studenten Psychologie voldoen hiermee meteen aan de ingangseis voor het Master Track Sport Psychology, mochten ze die na hun Bachelor willen gaan doen.

Intekenen van 15 juli tot 11 september 2017. 

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. 

  • Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de examencommissie.
  • Let op: de uiterste inschrijfdatum voor de minoren is 15 juni 2017. Stuur voor 15 juni een e-mail naar de coördinator van de minor: Raôul Oudejans r.oudejans@vu.nl 

Raôul Oudejans

r.oudejans@vu.nl 

020 5988541; 0628736986

Samenvatting Sport- en prestatiepsychologie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester

StartDatum

1 september (30 EC)

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen