Spaanse Taal en Cultuur

Maak kennis met de taal en cultuur van Spanje en Spaanstalig Latijns Amerika

Spaanse Taal en Cultuur

Met de minor Spaanse Taal en Cultuur leer je in vier periodes al aardig wat Spaans. Om je in het Spaans te kunnen redden is grammaticale kennis en woordenschat nodig, inzicht in de verschillen met de Nederlandse taal is hierbij onmisbaar. Behalve kennis van de taal is het ook belangrijk om iets te begrijpen van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse dagelijkse cultuur en van de verschillen met de Nederlandse cultuur, ook hier besteden we tijdens de colleges aandacht aan.

Het volgen van vier vakken stelt je in staat om de Spaanse taal binnen een korte tijd onder de knie te krijgen. Let wel: het betreft hier geen volledige minor, het totaal aantal mogelijk te behalen studiepunten is vierentwintig (4 x 6 EC), terwijl een minor uit 30 studiepunten bestaat.

Het vak Minor basiscursus Spaans 1 (6 EC) brengt je een basiskennis bij van de Spaanse taal. Je bereikt actieve taalvaardigheid op niveau A1 van het CEFR. Daarmee kun je deelnemen aan eenvoudige gesprekken, eenvoudige teksten lezen en begrijpen en korte teksten over alledaagse onderwerpen schrijven.

Direct aansluitend start Minor basiscursus Spaans 2 (6 EC). Na dit vak zit je met je Spaanse taalvaardigheid ongeveer op niveau A2.

Het vak Minor Taalvaardigheid Spaans 3 (6 EC) brengt je op een meer gevorderd niveau van de Spaanse taal (B1). Je kunt communiceren - schriftelijk en mondeling - in alle dagelijkse situaties, zoals die zich onder meer in de woon- en werkomgeving voordoen.

Het vak Minor Taalvaardigheid Spaans 4 (6 EC) voegt weer wat toe aan je kennis van de grammatica en woordenschat van het Spaans (B2). Je bent nu in staat om alle mogelijke uitdrukkingen en ook iets moeilijkere zinsconstructies te gebruiken. Net als bij Spaans 3 wordt bij Spaans 4 behoorlijk veel aandacht besteed aan mondelinge taalvaardigheid. Verder is er ook weer aandacht voor de dagelijkse gang van zaken in Spanje en Latijns-Amerika, maar wel op een iets hoger niveau.

De keuzevakken Spaans staan open voor alle bachelorstudenten aan een universiteit, ook van buiten de VU. De keuzevakken kunnen ook gevolgd worden door masterstudenten, maar de behaalde studiepunten in Spaans tellen niet mee voor de master. Let wel: het gaat hier niet om een volledige minor, maar om 24 studiepunten aan keuzevakken (een minor bevat 30 studiepunten).

VU-studenten vinden informatie over het volgen van een minor op VUnet (inloggen met je VUnet-ID). Het gaat hier niet om een volledige minor, maar om 24 ects aan keuzevakken (een minor bevat 30 ects). Om de keuzeruimte van 30 studiepunten in je derde jaar vol te maken, dien je naast deze keuzevakken dus nog minimaal 6 andere studiepunten (dat is meestal 1 vak) te kiezen.

Als je al voorkennis van het Spaans hebt, schrijf je je ook op bovenstaande manier in. Tijdens het eerste college bespreken we de stand van zaken. We raden je wel sterk aan je in te schrijven voor alle vakken van de minor, aangezien de vakken elkaar aanvullen en je op deze manier de Spaanse taal pas ├ęcht leert begrijpen en gebruiken. Schrijf je bovendien alleen in als je daadwerkelijk van plan bent de vakken met voldoende toewijding te gaan volgen. Het leren van het Spaans kost tijd en gezien de belangstelling voor deze minor willen we gemotiveerde studenten de kans bieden deze minor te volgen.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprocedure, bezoek de informatiepagina.

Geen VU-student? Registreer als bijvakstudent op register.vu.nl.

Meer informatie over Aanmelden voor een minor (English: Admission and Registration).

Peter Kingma
E: p.g.kingma@vu.nl
T: 020- 5982917 (alleen op dinsdag en vrijdag)

Samenvatting Spaanse Taal en Cultuur

Taal

Nederlands

Duur

1 semester

StartDatum

1 september (30 EC)

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen

;