Spaans

Maak kennis met de taal en cultuur van Spanje en Spaanstalig Latijns Amerika

Spaanse Taal en Cultuur

Tijdens deze minor leer je binnen een half jaar Spaans en de Spaanstalige wereld begrijpen. Om je snel in het Spaans te kunnen redden is grammaticale kennis en woordenschat nodig, maar ook begrip van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse geschiedenis en cultuur, en inzicht in het verschil met de Nederlandse taal is hierbij onmisbaar.

Het volgen van de complete minor geeft je de handvaten om de Spaanse taal binnen een korte tijd onder de knie te krijgen.

Het vak Minor basiscursus Spaans 1 (6 ec) brengt je een basiskennis bij van de Spaanse taal. Je bereikt actieve taalvaardigheid op niveau A1 van het CEFR. Daarmee kun je deelnemen aan eenvoudige gesprekken, eenvoudige teksten lezen en begrijpen en korte teksten over alledaagse onderwerpen schrijven.

Direct aansluitend start Minor Basiscursus Spaans 2 (6 ec). Na dit vak zit je met je Spaanse taalvaardigheid ongeveer op niveau A2.

Het vak Minor taalvaardigheid Spaans 3 (6 ec) brengt je op een gevorderd niveau van de Spaanse taal (B1). Je kunt communiceren - schriftelijk en mondeling - in alle dagelijkse situaties, zoals die zich onder meer in de woon- en werkomgeving voordoen. Verder ben je in staat om alle mogelijke uitdrukkingen en ook iets moeilijkere zinsconstructies te gebruiken.

In Taal in het Spaanstalig gebied (6 ec) leer je meer over de geschiedenis van Spanje en Latijns-Amerika. Je bestudeert de ontstaansgeschiedenis van de Spaanse taal en de invloeden van andere talen op het Spaans. Verder verdiep je je je ook in de positie van andere talen binnen Spanje: Catalaans, Baskisch, Galicisch, en de politieke consequenties daarvan. Ten slotte besteden we aandacht aan alledaagse culturele verschijnselen van met name Spanje.

In het vak Minor structuur van het Spaans (3 ec) doe je basiskennis op over verschillende aspecten van de Spaanse taal: woord- en zinsconstructies, uitspraak, en vooral ook het verschil met het Nederlands. Daarmee krijg je meer inzicht in de taal, wat je helpt bij het leren van de Spaanse grammatica, vocabulaire en uitspraak.

In het vak Spaanse teksten/Spaanse cultuur (3 ec) breid je je kennis van de Spaanstalige wereld uit, kom je verder in aanraking met de Spaanse en Zuid-Amerikaanse cultuur (kunst, literatuur, muziek, tradities, plaatsen e.d.) en werk je tegelijkertijd aan je spreekvaardigheid door verschillende culturele thema’s in het Spaans te bespreken.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

De minor Spaans staat open voor alle bachelor studenten, ook van buiten de VU. Deze minor staat ook open voor masterstudenten, maar behaalde studiepunten in deze minor tellen niet mee voor de master.

Inschrijven voor de minor Spaans kan via VUnet. We raden je sterk aan je in te schrijven voor alle vakken van de minor, aangezien de vakken elkaar aanvullen en je op deze manier de Spaanse taal pas écht leert begrijpen en gebruiken.

Schrijf je alleen in als je daadwerkelijk van plan bent de vakken met voldoende toewijding te gaan volgen. Het leren van het Spaans kost tijd en gezien de belangstelling voor deze minor willen we gemotiveerde studenten de kans bieden deze minor te volgen.

Als je al voorkennis van het Spaans hebt, schrijf je je ook op bovenstaande manier in. Tijdens het eerste college bespreken we de stand van zaken.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprocedure, bezoek de informatiepagina.

Peter Kingma
E: p.g.kingma@vu.nl
T: 020- 5982917 (alleen op dinsdag en vrijdag)

Samenvatting Spaans

Taal

Nederlands

Duur

1 semester

StartDatum

1 september (30 EC)

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen

;