Spaans

Maak kennis met de taal en cultuur van Spanje en Spaanstalig Latijns Amerika

Spaanse cultuur

Om je snel in het Spaans te kunnen redden is kennis van de grammatica en van het vocabulaire nodig. Maar deze minor gaat ook over Spaanstalige cultuur. In Taal in het Spaanstalig gebied (1 en 2) gaan we in op de geschiedenis van Spanje en Latijns Amerika. We bestuderen onder andere de wording van het Spaans, invloeden van andere talen op het Spaans en de positie van andere talen binnen Spanje. In het vak Spaanse teksten/Spaanse cultuur breid je je kennis van de Spaanstalige wereld uit met behulp van teksten over kunst, literatuur, muziek enzovoorts.

Het vak Spaans 1 (6ec) brengt je een basiskennis bij van de Spaanse taal. Je bereikt actieve taalvaardigheid op niveau A1, passieve taalvaardigheid op niveau A2 van het CEFR. Daarmee kun je deelnemen aan eenvoudige gesprekken, eenvoudige teksten lezen en begrijpen en korte teksten over alledaagse onderwerpen schrijven.

Na het volgen van Spaans 2 (6 ec) is je taalvaardigheid op meer gevorderd niveau (actief: A2; passief: B1). Je leert ook over culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen. 

Het vak Spaans 3 (6 ec) brengt je op een gevorderd niveau van de Spaanse taal. Je kunt communiceren, ook mondeling, in alle mogelijke dagelijks voorkomende situaties zoals die zich onder meer in woon- en werkomgeving voordoen. Verder ben je in staat om alle mogelijke uitdrukkingen en ook iets moeilijkere zinsconstructies te gebruiken.

In de vakken Taal in het Spaanstalig gebied 1 en 2 (samen 6 ec) doe je kennis op over de geschiedenis van het Spaanstalig gebied (Spanje, Latijns Amerika) en over aspecten van de wordingsgeschiedenis van de Spaanse taal. Denk daarbij aan de invloeden die andere talen op het Spaans hebben (gehad) zowel in Spanje als in Latijns Amerika.  Maar je verdiept je ook in de positie van andere talen binnen Spanje: Catalaans, Baskisch, Gallicisch, en de politieke consequenties van die positie. Ten slotte besteden we aandacht aan alledaagse culturele verschijnselen van met name Spanje.

In het vak Structuur van het Spaans (3 ec) doe je basiskennis op over de fonologie en de syntaxis van het Spaans. Daarmee krijg je inzicht in de belangrijkste klankpatronen in het Spaans en van de centrale zinsstructuren van deze taal.

In het vak Spaanse teksten/Spaanse cultuur (3 ec) pas je de inmiddels verworven kennis van de Spaanse en Spaanstalige Latijns Amerikaanse cultuur toe met behulp van teksten over kunst, literatuur, muziek, tradities et cetera. Om je spreekvaardigheid te bevorderen wordt tijdens de colleges ook over deze thema´s gediscussieerd. Op deze manier kun je ook culturele aspecten van je eigen cultuur vergelijken met die van de Spaanstalige wereld, en zo je interculturele competenties vergroten.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

De minor Spaans staat open voor alle bachelorstudenten. Deze minor staat ook open voor masterstudenten. Masterstudenten moeten wel bedenken dat de behaalde studiepunten in deze minor niet meetellen voor de master.

NB: bachelorstudenten CIW (specialisatie Spaans en internationale communicatie) kunnen deze minor niet volgen. Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van buiten de VU. Ook niet als zij zich als bijvakker inschrijven.

 

Inschrijven voor de minor Spaans kan via VUnet. Als je al voorkennis van het Spaans hebt, schrijf je je ook op die manier in, tijdens het eerste college handelen we dan naar bevind van zaken. 

Je moet je intekenen voor alle vakken binnen deze minor. Intekenen voor vakken in semester 1 kan vanaf 15 juli. Meer hierover lees je op VUnet.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprocedure, bezoek de informatiepagina.

Peter Kingma

Email: p.g.kingma@vu.nl

Telefoon en evt bereikbaarheid: alleen op dinsdag en vrijdag, 020- 5982917.

Samenvatting Spaans

Taal

Nederlands

Duur

1 semester

StartDatum

1 september (30 EC)

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen