Sociologie

Gebruik wetenschappelijke inzichten om actuele problemen te doorgronden

Maatschappelijke vraagstukken

Bij Sociologie aan de VU duik je in actuele maatschappelijke vraagstukken en problemen. Denk aan ontwikkelingen rondom vluchtelingen en integratie, opkomend populisme, individualisering en sociale ongelijkheid. Dit zijn onderwerpen waarover je veel hoort in de media en waarover veel mensen een mening hebben. Als student sociologie zet je een stap verder en analyseer je deze vraagstukken op basis van wetenschappelijke inzichten. De minor is een introductie in de sociologie en een uitstekende voorbereiding op de master Sociologie.

Vaardigheden voor arbeidsmarkt

Met deze minor vergroot je verschillende vaardigheden die van pas komen op de arbeidsmarkt, zoals het beter doorgronden van oorzaken en gevolgen van actuele trends, het schrijven van een beleidsadvies of een soortgelijk rapport, het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar mogelijke oplossingen voor actuele problemen en het samenwerken met anderen.

Sociologische theorie 1: Moderne samenlevingen
Dit vak is een eerste kennismaking met de sociologie, waarin je leert als socioloog te kijken naar de samenleving. Je ontdekt met welke vragen sociologen zich bezighouden en wat de voornaamste theorieën zijn die de klassieke sociologie heeft ontwikkeld.

Sociaal kapitaal en netwerken
In dit vak bekijk je hoe relaties het gedrag van mensen beïnvloeden en hoe ze bijdragen aan het welzijn en succes van individuen. Ook bestudeer je de wijze waarop sociale netwerken in kaart kunnen worden gebracht en hoe de kenmerken ervan gevolgen hebben voor de personen in het netwerk. Let op: als je SK&N al hebt gevolgd dien je Onderzoekspracticum 1: Verdieping van Kwantitatieve Methoden te volgen.

Sociologische theorie 2: Sociologie van de laatmoderne samenleving
Dit vak draait om drie belangrijke ontwikkelingen: mondialisering, individualisering en digitalisering. Aan de hand de belangrijkste hedendaagse sociologische denkers en stromingen krijg je kennis van en inzicht in de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen.

Identity, diversity and inclusion
This course is designed to introduce you to the various issues concerning diversity and inclusion in an increasingly globalizing world. The course focuses in particular on contemporary issues concerning processes of inclusion and exclusion in the Dutch and European context. Note: if you have already taken this course in your study programme, you must take the course Onderzoekspracticum 2: Verdieping van kwalitatieve methoden instead.”

Minorwerkgroep Sociologie
In deze minorwerkgroep leer je sociaalwetenschappelijke kennis te vertalen naar een beleidsadvies op het terrein van (a) maatschappelijke participatie of (b) diversiteit. Je verdiept je in een private of publieke organisatie en stelt op basis van secundaire en/of tertiaire data een beleidsadvies op.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

  • Deze minor is NIET bedoeld voor studenten Sociologie.
  • Om te mogen starten in de minor moet je 90 studiepunten hebben behaald, waaronder 60 van het eerste jaar.
  • Als VU-student moet je in sommige gevallen toestemming vragen aan je eigen examencommissie. Toestemming vragen aan de examencommissie van FSW is niet nodig.
  • Wo-bachelors van een andere universiteit kunnen instromen, mits zij toestemming hebben van hun eigen opleiding.
  • De minor bestaat uit 30 EC. 
  • Hbo-bachelors kunnen de vakken uit de minor als bijvak volgen.
  • Het vak 'Minorwerkgroep sociologie' kan niet afzonderlijk worden gevolgd, maar kan uitsluitend worden gevolgd door studenten die de hele minor sociologie volgen
Voor informatie over de aanmeldprocedure, bezoek deze pagina.

Heb je inhoudelijke vragen over deze minor, dan kun je contact opnemen met

Boris Slijper
E b.slijper@vu.nl
T +31 20 5984412

Voor vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met de studie- en studentadministratie

E studentenbalie@vu.nl
T +31 20 5985020 (maandag t/m vrijdag van 10:30 - 12:30 en van 14:00 - 17:00)
emptyempty

Samenvatting Sociologie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij

Faculteit

Sociale Wetenschappen

;