Schoolvakminor English language and linguistics

Met L&S: Engels voor de klas? Zet de eerste stap!

Schoolvakminor English language and linguistics

Je oriëntatie op het onderwijs begint niet pas tijdens de masterstudie. Met de Schoolvakminor English Language and Linguistics kun je na je bacheloropleiding Literatuur en Samenleving: Engels rechtstreeks doorstromen naar de educatieve master. Je verdiept je namelijk in datgene wat je in je bachelor nog niet hebt gehad: de Engelse taal en taalkunde.

In combinatie met je bacheloropleiding legt deze schoolvakminor de basis voor wat een startende leraar Engels moet weten en kunnen.

Introduction to linguistics:
In dit vak maak je kennis met een breed scala aan verschillende onderzoeksdomeinen binnen de taalwetenschap. Je ontwikkelt het vermogen om taalverschijnselen te observeren en te analyseren. Daarbij krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van taalwetenschap in taaltherapie, taaladvisering, taalbeleid en in andere maatschappelijke contexten.

Global English:
In dit vak bestudeer je de verschillende ‘soorten’ Engels in de wereld: het Engels als moedertaal, tweede taal, en vreemde taal. Je houdt je bezig met de verschillende aspecten van de globalisering van het Engels, zoals linguïstische kenmerken (variatie) of sociale kwesties (de waardering van dialecten en accenten).

  • Let op: Ben je student van de bacheloropleiding Literatuur en Samenleving Engels, dan zit het vak Global English al in je programma. In plaats daarvan wordt aangeraden het vak Literacy Development (L_AABACIW204) te volgen. Dit moet je wel laten goedkeuren door de examencommissie van je opleiding. Ook als je een ander vak dan Literacy Development kiest, dien je eerst toestemming te vragen aan je examencommissie.

Second Language Acquisition:
Tijdens deze cursus maak je kennis met een aantal specifieke vragen die een rol spelen in het onderzoek naar tweedetaalverwerkingsprocessen: kunnen volwassenen een tweede taal leren op dezelfde manier als kinderen hun moedertaal leren? Welke rol spelen aangeboren taalleervermogens en algemene taalleerprincipes in tweedetaalverwerving? Deze vragen zijn toegespitst op het onderwijs van het Nederlands als tweede taal en op het Engels als vreemde taal.

Analysing Text and Talk:
Vervolgens bestudeer je in dit vak allerlei verschijnselen die belangrijk zijn in gesproken en geschreven Engels. Denk daarbij aan information packaging in gesprekken, de structuur van dialogen, of multimodaliteit in gesproken taal. Bij geschreven Engels gaat het over aspecten als de introductie van boodschappen in een zin, de relatie tussen grammaticale keuzes en tekstsoort en over tekstsamenhang.

Advanced English Language Skills (blended learning):
Je eigen spreek- en schrijfvaardigheden staan centraal in deze cursus. Binnen een context van zelfstudie en tutorials werk je aan je spreekvaardigheid in het Engels en aan je vertaalvaardigheid. Je voert verschillende projecten uit waarmee je laat zien dat je teksten kunt vertalen naar het Engels.

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Literatuur en Samenleving: Engels.

Voor meer informatie, bekijk de aanmeldprocedure.

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Na het afronden van de master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen: Engels ben je een eerstegraads bevoegd docent. Dit is de hoogste bevoegdheid die we in Nederland kennen waarmee je in alle klassen en in alle vormen van het voortgezet onderwijs les kunt geven, van mbo tot vwo.

Met dit papiertje op zak ben je echt een allround docent Engels!

Gerelateerde masters

Samenvatting Schoolvakminor English language and linguistics

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen

;