Schoolvakminor English language and linguistics

Met L&S: Engels voor de klas? Zet de eerste stap!

Schoolvakminor English language and linguistics

Je oriëntatie op het onderwijs begint niet pas tijdens de masterstudie. De Schoolvakminor English language and linguistics helpt je om met je bachelorbul Literatuur en Samenleving: Engels rechtstreeks door te stromen naar de Educatieve master. Je verdiept je namelijk in datgene wat je in je bachelor juist nog niet hebt gehad: de Engelse taal en taalkunde. Samen met je bachelorprogramma legt de schoolvakminor zo de basis voor wat een beginnende leraar Engels moet weten en kunnen.

Inleiding taalwetenschap:
In dit vak maak je kennis met een breed scala aan verschillende onderzoeksdomeinen binnen de taalwetenschap. Je ontwikkelt het vermogen om taalverschijnselen te observeren en te analyseren. Daarbij krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van taalwetenschap in taaltherapie, taaladvisering, taalbeleid en in andere maatschappelijke contexten. 

Global English: 
In dit vak bestudeer je de verschillende ‘soorten’ van Engels in de wereld: het Engels als moedertaal, tweede taal, en vreemde taal. Je houdt je bezig met de verschillende aspecten van de globalisering van het Engels, zoals linguistische kenmerken (variatie) of sociale kwesties (de waardering van dialecten en accenten). 

Tweedetaalverwerving:
Tijdens deze cursus maak je kennis met een aantal specifieke vragen die een rol spelen in het onderzoek naar tweedetaalverwerkingsprocessen: kunnen volwassenen een tweede taal leren op dezelfde manier als kinderen hun moedertaal leren? Welke rol spelen aangeboren taalleervermogens en algemene taalleerprincipes in tweedetaalverwerving? Deze vragen zijn toegespitst op het onderwijs van het Nederlands als tweede taal en op het Engels als vreemde taal. 

Analysing Text and Talk:
Vervolgens bestudeer je in dit vak allerlei verschijnselen die belangrijk zijn in gesproken en geschreven Engels. Denk daarbij aan information packaging in gesprekken, de structuur van dialogen, of multimodaliteit in gesproken taal. Bij geschreven Engels gaat het over aspecten als de introductie van boodschappen in een zin, de relatie tussen grammaticale keuzes en tekstsoort en over tekstsamenhang. 

Advanced English Language Skills (blended learning):
Je eigen spreek- en schrijfvaardigheden staan centraal in deze cursus. Binnen een context van zelfstudie en tutorials werk je aan je spreekvaardigheid in het Engels en aan je vertaalvaardigheid. Je voert verschillende projecten uit waarmee je laat zien dat je teksten kunt vertalen naar het Engels.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten Literature and society: English
Voor meer informatie, bekijk de aanmeldprocedure.
Dr. Laura Rupp
l.m.rupp@vu.nl
020 59 86519

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Na het afronden van de educatieve master LVHO in de Taalvakken ben je een eerstegraads bevoegd docent. Dit is de hoogste bevoegdheid die we in Nederland kennen waarmee je in alle klassen en in alle vormen van het voortgezet onderwijs les kunt geven, van mbo tot vwo. Met dit papiertje op zak ben je echt een allround docent Engels, en ligt er een wereld voor je open!

Samenvatting Schoolvakminor English language and linguistics

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen