SBI voor Science studenten

business en innovatie van de natuurwetenchappen

diagnostiek en gezondheid

Je krijgt in vijf vakken van elk 6 EC een grondig overzicht van de valorisatie van natuurwetenschappelijke vindingen, van management van technologie, van innovatie theorie en je leert een en ander toepassen in een zogenaamd innovatieproject waar je in team verband een waardepropositie ontwikkeld voor een concreet product in sector diagnostiek en gezondheid.

Strategic Management of Technology and Innovation: 

The course offers insight in the strategic importance of technological innovation for firms and society, recent developments in technology and innovation, and helps to develop skills to analyze real life cases. 

Theories of technology venture creation: 

We study how new and emerging technologies find their way to the market in the context of the innovation ecosystem. Insights are created and challenged by critically reflecting and discussing relevant literature in an interactive setting. 

Microeconomics for scientists (MOOC):

In this course you learn how to solve economic problems using calculus. Develop micro-economic thinking and learn how to apply this to problems in innovation. You will learn the principles of consumer and producer theory, decision making under uncertainty, competitive markets and monopoly.

Open Innovation in Science: 

In this final course in the Business and Innovation course series across the Bachelor SBI program, the challenges involved in 'Open Innovation' (OI) are the central theme. 

Innovatieproject diagnostiek & gezondheid: 

Je verdiept je in de exact-wetenschappelijke aspecten en in de business aspecten van je casus. Belangrijke aannames toets je door zelf literatuuronderzoek te doen en interviews met “key stakeholders” af te nemen. Gedurende het project werk je middels opdrachten aan de verschillende onderdelen van het business model. De resultaten van je onderzoek presenteer je in een beknopt verslag, een eindpresentatie en een poster. 

Voor meer informatie over de vakken, bezoek de studiegids.

Deze minor is toegankelijk voor bachelorstudenten Farmaceutische wetenschappen, Medische natuurwetenschappen, Natuurkunde en Scheikunde.

VU-studenten vinden informatie over het volgen van een minor op VUnet (inloggen met je VUnet-ID). Voor meer informatie over het volgen van een minor aan de VU voor niet VU-studenten, bekijk de aanmeldprocedure.

Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij de studieadviseur. De minor wordt gecoördineerd door Marije de Roos, contact kan opgenomen worden via de mail: m.r.de.roos@vu.nl of telefonisch via: +31205987637.

Samenvatting SBI voor Science studenten

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Natuurwetenschappen

Faculteit

Bètawetenschappen

;