Religiewetenschappen

vogelvlucht door de religiewetenschap

Religiewetenschappen

Waarom doen mensen eigenlijk aan religie? Wat betekent het om 'religieus' of 'spiritueel' te zijn? Wetenschappelijke kennis en begrip van religie is essentiëel in onze tijd, waarin mensen zoeken naar zingeving en religies met elkaar lijken te botsen. In deze minor neem je een vogelvlucht door de religiewetenschap. Je onderzoekt religies uit verschillende perspectieven zoals de sociologie en filosofie, waarbij je langer stilstaat bij islam, hindoeïsme en boeddhisme. En je onderzoekt hoe je mens en cultuur kunt bestuderen vanuit de antropologie, waar je de kernconcepten van leert hanteren. Zo leer je kritisch over religie nadenken vanuit je eigen subjectiviteit.

Core Themes in Anthropology
Hoe kun je de mens in diens cultuur goed bestuderen?Je krijgt er door dit vak een basisrepertoire aan concepten voor: cultuur, tijd en ruimte, de relatie tussen individu en samenleving, verwantschap, gender, sociale hiërarchie, macht, culturele betekenissen van objecten, etniciteit,identiteit en globalisering en ontwikkeling (Engelstalig).

Religies en groepsidentiteit: Focus op nationalisme-, fundamentalisme- en syncretisme-theorieën
Hoe werken religie en pluralisme op elkaar in bij de vorming van groepsidentiteit? Dit bezie je via hoorcolleges en een eigen paper vanuit de sociaal-culturele wetenschappen.  Wij bekijken het fenomen vanuit drie invalshoeken: nationalisme/etniciteit, fundamentalisme, syncretisme.

Hindoeïsme
Wat betekent het om hindoe te zijn? Je leert via een sociologisch model de hindoe samenleving in kaart te brengen met begrip van de cyclische hindoe visie op de kosmos. Je hanteert begrippen als  reinheid en  onreinheid, wereldverzaking. Je leert over de hindoe omgang met dood, leven en goden in festivals en rituelen.

Boeddhisme
De module is een inleiding in het boeddhisme als religie, soteriologie, psychologie en sociaal- historische beweging. In de module zullen thema's als ontstaan, aard en verbreiding van het boeddhisme aan de orde komen.

Wetenschapsfilosofie van de religiestudie: subjectiviteit, methode en theorie
De evolutionisten Tylor en Frazer dachten dat religie voortkwam uit denkfouten. Eliade begon een wereldwijde vergelijking van de verschijningsvormen van het heilige. Marx en Freud zien geloof in God als illusie. James denkt dat religie helend is voor de ziel. Wat is een goede religietheorie? Onderzoek het zelf.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Voor iedereen toegankelijk behalve studenten Religiewetenschappen. Je wordt geacht zelfstandig een paper en andere schrijfopdrachten uit te voeren.

Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.

Coördinator van de minor Religiewetenschappen:

dr. Lourens Minnema
E: l.minnema@vu.nl

Samenvatting Religiewetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Filosofie
Gedrag en Maatschappij
Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Religie

Faculteit

Religie en Theologie

;