Religieus Erfgoed in Amsterdam

Hoe draagt religieus erfgoed bij aan de identiteit van een dorp, stad of land?

Religieus Erfgoed in Amsterdam

In deze minor ga je in gesprek met specialisten, wetenschappers, beheerders en beleidsmakers op het terrein van religieus erfgoed. Naast het opdoen van de nodige inhoudelijke kennis in de collegezaal, zul je ook regelmatig off campus, in Amsterdam, op locatie bezig zijn met onderzoek. Je leert om het erfgoedbeleid kritisch te evalueren en levert een bijdrage aan het debat over (nieuw en/of multifunctioneel) gebruik van religieus erfgoed. Tenslotte kun je religieus erfgoed attractief en (ook digitaal) voor een duidelijk omschreven doelgroep presenteren.

Bekijk het vakkenschema met de cursuscodes.

  • 1.1 Religieus Erfgoed – een inleiding
  • 1.2 Amsterdam immigrantenstad
  • 2.1 Kleine materiële en ruimtelijke geschiedenis van Amsterdam
  • 2.2 Religieus Erfgoed op de kaart
  • 3.1 De praktijk van religieus erfgoed in Amsterdam

In de eerste module krijg je zicht op de verschillende concepten en benaderingen inzake (religieus) erfgoed, op de ontwikkelingen in het onderzoek naar dat erfgoed en het beleid ten aanzien van religieus erfgoed vanuit overheden en maatschappelijke partners. Ook krijg je in deze module de noodzakelijke tools aangereikt om religieus erfgoed zowel in de historische context te kunnen plaatsen, als ook in de huidige gebruikscontext te kunnen onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken. De tweede en derde module zijn verdiepende modulen, waarin je je nader verdiept in een bepaald aspect in relatie tot religieus erfgoed. In de vierde en vijfde module staat het religieus erfgoed in Amsterdam centraal. In de vierde module zullen plenair verschillende plaatsen, instellingen, bewaarplaatsen en uitingen van religieus erfgoed worden bezocht en met beheerders/gebruikers van dat erfgoed worden gesproken. Daarnaast bestuderen studenten één specifiek religieus object/gebouw/collectie in Amsterdam en leveren als eindresultaat een bijdrage aan de website ARHT (Amsterdam Religious Heritage Tour) volgens een gegeven (digitaal) format. In de vijfde module zal heel concreet aan één advies/project gewerkt worden in teamverband, waarin studenten gezamenlijk een advies of ontwerp formuleren m.b.t. een concreet project, i.s.m. maatschappelijke partners. In deze module zal tevens aandacht aan de popularisering van erfgoed worden besteed.

De minor is interessant voor studenten uit verschillende studierichtingen in de Humaniora, van religie/theologie tot architectuur, van communicatie en mediastudies tot toerisme en management. De minor staat open voor universitaire studenten van binnen en buiten de VU. De minor is in principe ook toegankelijk voor studenten van het hbo. Voor het vak 2.2 en 3.1 dient het vak 1.1.Religieus erfgoed: een inleiding uit periode 1 succesvol te zijn afgerond. Studenten met een achtergrond in erfgoedstudies of aantoonbare ervaring in de erfgoedsector kunnen daarvoor vrijstelling aanvragen.

Je kunt je nu aanmelden voor deze minor. Meer informatie over aanmelden voor een minor voor zowel VU als niet-VU studenten vind je op onze site.

Het intekenen voor de vakken binnen de minor kan vanaf half juli.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met:

August den Hollander
E: a.a.den.hollander@vu.nl

Samenvatting Religieus Erfgoed in Amsterdam

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Religie

Faculteit

Religie en Theologie

;