Real estate economics and finance

Learn how real estate shapes cities

How cities evolve

Why does economic activity concentrate in specific locations? How do real estate developers react to the strong demand for space at these focal points? What are the implications for the surrounding urban areas? Should the government provide guidance through land use policy? These questions illustrate a number of important topics that will be dealt with in the Minor Real Estate Economics and Finance. You will learn what economic analysis contributes to our understanding of how cities evolve and about the role policy can play. You gain insight into the functioning of real estate markets, including their volatility and apparent lack of efficiency.

Real Estate Finance and Urban Development 

Het vak biedt een eerste kennismaking met vastgoedeconomie en de praktijk van de werking van vastgoedmarkten. Waardering van vastgoedprojecten door middel van bruto en netto aanvangsrendement komt aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan projectontwikkeling, onder meer door een aantal excursies en werkbezoeken. 

Real Estate Investment 

Investeringsanalyse van vastgoedprojecten staat centraal in dit vak. Er wordt aandacht besteed aan woningen, kantoren, winkels and bedrijfsgebouwen. De eigenschappen van Real Estate Investment Trusts (REITS) en andere mogelijkheden om in vastgoed te beleggen komen aan de orde. 

Behavioral Finance and Real Estate 

Actoren op vastgoedmarkten zijn mensen van vlees en bloed. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de wijze waarop zij beslissingen nemen. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van inzichten uit de psychologie als van economische theorie. De efficiëntie van vastgoedmarkten en het ontstaan van zeepbellen en crashes worden behandeld. 

Urban Economics and Real Estate 

Steden bestaan voor een groot deel uit gebouwen en infrastructuur. Daarbij valt op dat het grondgebruik op sommige plaatsen veel intensiever is dan op andere. In dit vak wordt ingegaan op de verklaring van deze stedelijke structuur. Agglomeratievoordelen en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke begrippen. 

Real Estate Economics and Finance Research Project 

In dit afsluitende onderdeel van de minor wordt een zelfgekozen onderwerp nader uitgediept. Je werkt in kleine groepjes en gaat op een specifiek onderwerp de diepte in door middel van literatuuronderzoek en, zo mogelijk, data-analyse.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.


Admission
Economics, Business Economics and (International) Business Administration students with an interest in spatial and financial aspects of the economy, real estate, behavioral or urban economics. Earth and Economics students. Human Geography, Planning, and Real Estate students with an interest in the fiancial and economic aspects of real estate.

Registration

VU student: you can register for the courses of the minor via VUnet from 15 July.
Other students: you can register as a secondary course student (bijvak) via register.vu.nl. More information about this procedure can be found on this website in Dutch or in English.

If you have detailed questions about the contents of the programme, please contact:

Jan Rouwendal | j.rouwendal@vu.nl | 020-5986093 

jrouwendal

Samenvatting Real estate economics and finance

Taal

Engels

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Gedrag en Maatschappij

Faculteit

School of Business and Economics