Psychomotorische therapie

Bewegings- en lichaamsgerichte therapie voor psychische/psychosociale klachten en problemen

verschillende doelgroepen

Deze minor biedt theoretische kennis en methodische vaardigheden op het gebied van psychomotorische therapie (PMT) voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, volwassenen en ouderen en (licht) verstandelijk gehandicapten. Het betreft daarbij het beïnvloeden van klachten zoals angst en depressie, symptomen van ziektebeelden zoals psychosen en ADHD, en het beïnvloeden van het algemeen functioneren van mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, dementie en andere psychiatrische aandoeningen.

Het is de enige minor die deze thematiek op wetenschappelijk niveau behandelt.

Psychopathologie en klinische psychologie. 

Psychiatrische ziektebeelden, diagnostische criteria en klinisch beeld en de belangrijkste psychotherapeutische behandelmodellen. Hoor- en werkcolleges. 

Theoretische achtergronden van psychomotorische therapie. 

Theoretische modellen, werkingsmechanismen, diagnostische instrumenten en recente studies naar het effect van psychomotorische interventies. Hoor- en werkcolleges. 

Klinische vaardigheden voor psychomotorische therapie. 

Methodische principes van PMT, aangeboden in de vorm van PMT-practica en excursies (zelfervaring en rollenspelen). 

Praktijkstage PMT. 

Kennis en ervaring opdoen als therapeut-in-opleiding in een ambulante PMT praktijk of in een GGZ instelling.


Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

De minor PMT is toegankelijk voor studenten bewegingswetenschappen, psychologie, pedagogiek, biomedische en gezondheidswetenschappen van alle universiteiten, mits zij basiskennis van psychologie bezitten. Mensen met een afgeronde hbo-opleiding lichamelijke opvoeding, bewegingsagogie, sport & beleid, fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie kunnen de minor als aanschuifonderwijs volgen. Studenten aan bovengenoemde hbo-opleidingen kunnen onder voorwaarden deelnemen, hetgeen betekent dat zij moeten aantonen dat ze het wetenschappelijk niveau aan kunnen door het eerste vak bij de eerste tentamengelegenheid voldoende af te sluiten. Indien zij aan deze eis voldoen kunnen zij de overige vakken ook volgen, indien zij niet aan deze eis voldoen worden zij niet verder toegelaten. Per cursusjaar wordt een beperkt aantal hbo-studenten aangenomen (maximaal 6). Selectie vindt plaats op basis van een motivatiebrief en CV (te sturen naar c.emck@vu.nl).

Studenten van de VU FGB kunnen zich aanmelden via de reguliere procedure op VUnet.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie. 

Let op: De uiterste inschrijfdatum voor de minoren voor studenten van buiten de VU is 15 juni. Stuur voor 15 juni een e-mail naar de coördinator van de minor: Claudia Emck (c.emck@vu.nl).

Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.

Dr. Claudia Emck 

c.emck@vu.nl

tel: 06 13962599

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Indien de minor PMT met succes wordt afgerond heeft men een basiskwalificatie voor het uitoefenen van het beroep van psychomotorisch therapeut behaald. Indien men de minor PMT binnen de bachelor bewegingswetenschappen heeft afgerond is men rechtstreeks toelaatbaar voor de beroepsvereniging (NVPMT: Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie). Voor studenten van andere bachelors geldt dit niet. Zij zijn evenals de bachelors bewegingswetenschappen na afronding van de minor PMT wel toelaatbaar op de master PMT aan de Hogeschool Windesheim en kunnen daarmee alsnog hun lidmaatschap van de NVPMT verkrijgen. Ook kunnen zij zich aansluiten bij andere beroepsverenigingen om erkenning te verkrijgen, zoals de NVPA (Nederlandse beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). 

Samenvatting Psychomotorische therapie

Taal

Nederlands

Duur

Verspreid over 1 cursusjaar (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;