Psychologie en het Brein

Kennis over psychologie en ons brein verandert de wereld

Psychologie en het Brein

Wekelijks verschijnen er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak, technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de minor een overzicht van de psychologie, verwerven kennis over de evolutionaire en biologische processen die gedrag beinvloeden, en leren over de invloed van genen op gedrag en de gevolgen van verstoorde hersenprocessen. Tijdens de cursussen komen ook de methoden aan bod die onze kennis op het gebied van psychologie en het brein vergroten. Na de minor heeft de student de kennis om claims te beoordelen die zowel binnen als buiten de wetenschap over hersenen en gedrag worden gemaakt.

De minor Psychologie en het Brein bestaat uit vijf vakken, die allen in het Engels worden gedoceerd:

  • Introduction Psychology
  • Evolutionary Psychology
  • Biological Psychology
  • Twin studies in Psychology
  • Neuropsychology

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in psychologie en voorkennis van statistiek (zoals aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en biomedische wetenschappen). Deze minor is een universiteitsminor.

Toelatingseisen:

  • Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma. 
  • Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:

  • Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van First come First serve worden gekozen.

Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.
Heb je vragen over deze minor? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl.

Samenvatting Psychologie en het brein

Taal

Engels

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;