Praktische Filosofie

Ontdek de grote denkers en hedendaagse ethiek

Praktische Filosofie

In deze minor leer je nadenken over actuele kwesties aan de hand van het gedachtegoed van grote denkers uit de filosofische geschiedenis en maak je kennis met drie kernvakken uit de praktische filosofie. Zo komen er centrale stukken uit de politieke, sociale en culturele filosofie aan bod en leer je over de belangrijkste vragen en benaderingen in de hedendaagse ethiek.

Deze minor wordt in het eerste semester aangeboden, en levert 30 studiepunten op (5 vakken van 6 EC).

Great Minds I
Dit college bestrijkt de westerse wijsbegeerte van de 6e eeuw v.Chr. tot en met de 14e eeuw na Chr. en beoogt een inleiding te zijn in de Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte aan de hand van het gedachtegoed van Plato, Aristoteles, Boethius, Thomas van Aquino en Ockham.

Great Minds II
In dit vak worden een aantal grote denkers uit de filosofische geschiedenis van de 17e tot en met de 20e eeuw behandeld die een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op het filosofische denken in het algemeen en het denken over wetenschap en cultuur in het bijzonder.

Ethics
Dit college geeft een inleiding en overzicht van de belangrijkste vragen en benaderingen in de hedendaagse ethiek. De verschillende standpunten en theorieën worden besproken aan de hand van vele concrete en actuele voorbeelden.

Politieke filosofie
Politieke filosofie houdt zich bezig met de ideeën en visioenen die mensen hanteren bij het inrichten dan wel beoordelen van een samenleving. In dit college leer je de belangrijkste hedendaagse stromingen kennen binnen het moderne politieke spectrum.

Sociale en culturele filosofie
Deze cursus vormt de basis voor een methodisch begrip van de sociale en culturele wijsbegeerte. Je krijgt inzicht in de relatie tussen het cultureel bepaalde begrip van de mens en dat van de kosmos, dat omgekeerd weer zijn weerslag heeft op het filosofische begrip van de sociaal-culturele werkelijkheid.

Meer informatie over het programma? Bekijk de studiegids.

Behalve reguliere studenten Filosofie, kan iedereen deelnemen aan deze facultaire minor.

VU-studenten vinden informatie over het volgen van een minor op VUnet (inloggen met je VUnet-ID).

Geen VU-student? Registreer als bijvakstudent op register.vu.nl.

Meer informatie over Aanmelden voor een minor.

Voor praktische vragen (bv. over toelating en inschrijving)
E: studentenbalie@vu.nl

Voor inhoudelijke vragen over de minor
Dr. Jan Willem Wieland
E: j.j.w.wieland@vu.nl

Samenvatting Praktische Filosofie

Taal

Engels, Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Filosofie
Kunst, Cultuur en Geschiedenis

Faculteit

Geesteswetenschappen

;