Pedagogen en goed onderwijs

Kritisch nadenken over betekenisvol onderwijs in een diverse samenleving

Pedagogen en goed onderwijs

In deze minor ontwikkel je (wetenschappelijke) kennis en inzicht in de relatie tussen veranderingen in de samenleving en onderwijs. Ook denk je na over de relatie tussen onderwijs en (verschillen in) de ontwikkeling van kinderen. Zo kom je tot ideeën over hoe onderwijs betekenisvol kan zijn voor leerlingen met een diversiteit aan mogelijkheden en achtergronden. Na de minor kan je bijdragen aan onderwijs dat goed is voor leerlingen, leerkrachten en de samenleving.

Curriculumstudies 
Je verdiept je in verschillende opvattingen over ‘goed onderwijs’. Leerdoelen zijn: vanuit verschillende onderwijswetenschappelijke gezichtspunten argumenteren over  gewenste doelen, inhouden en methoden van curricula; onderwijsmethodes analyseren; en kennis opdoen van theorieën en strategieën voor ontwikkeling van curricula.

Values, Philosophy and Education
In most countries around the world, but particularly in Western countries, we find diversity in ideas about the value of education. This module will introduce you to key debates in education with a particular focus on personal and institutional value systems in educational contexts and current normative debates on the purposes and values of education.

Technologie en Media in Opvoeding en Onderwijs
Kinderen gaan steeds jonger online. Veranderingen in hun mediagebruik brengen nieuwe vragen met zich mee voor ouders, onderwijzers, orthopedagogen en beleidsmakers. Dragen nieuwe media wel bij aan de ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en zo ja, onder welke voorwaarden? Het doel van de cursus is om aan de hand van theorie en empirisch onderzoek antwoorden op zulke vragen te zoeken. Aan het einde van de reeks analyseer je een bestaand praktijkprobleem en kom je met een mogelijke oplossing.

Mind, Brain & Education  
This course will provide an introduction into the new scientific domain of neuro-educational research. It will highlight insights from neuroscience that are relevant to educational practice. It will try to bridge the gap between the two fields. 

Passend Onderwijs 
Deze cursus richt zich op de taken en verantwoordelijkheden van de pedagoog binnen ‘Passend Onderwijs’. We zien de pedagoog daarbij als een ‘scientist-practitioner’, dat wil zeggen, als een wetenschappelijk geschoold praktijkwerker.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Deze minor is toegankelijk voor VU-studenten van pedagogische wetenschappen, psychologie, onderwijswetenschappen en criminologie.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. 

Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie.

Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.

Marjolein Dobber

m.dobber@vu.nl

0205981520

Samenvatting Pedagogen en goed onderwijs

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

4 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;