Organisatiewetenschap

Organiseren in een complexe wereld

Dynamiek in organisaties

Organisaties hebben een grote invloed op ons individuele handelen, tegelijkertijd zijn ze zelf onderdeel van groter dynamisch geheel en wordt hun functioneren beïnvloed door factoren als overheidsbeleid en sociaal-economische omstandigheden. Tijdens de minor Organisatiewetenschap bestudeer je het effect van deze dynamiek op organisaties. Je verdiept je in vraagstukken over samenwerking en vertrouwen binnen en tussen organisaties. Je kijkt hoe de strategie van een organisatie bijdraagt aan haar succes en ontdekt hoe de relaties tussen cultuur, macht en identiteit veranderingsprocessen beïnvloeden.

Vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt de kennis van de verschillende vakken aan de hand van een thema geïntegreerd. Je leert hoe je een casus kunt analyseren en hoe je een organisatieadvies opstelt en presenteert.

Kernthema’s Bestuurs- en organisatiewetenschap:

In dit vak wordt een overzicht gegeven van de hoofdstromen in de organisatiewetenschappen en de voornaamste theorieën en theoretici binnen elke stroming. Je bestudeert organisaties, met hun onderdelen, processen en omgeving, vanuit uiteenlopende invalshoeken.

Sociaal kapitaal en netwerken:

Wat zijn de condities voor sociale cohesie, samenwerking en wederzijds vertrouwen? En toegepast op organisaties: hoe beïnvloeden cohesie en vertrouwen binnen en tussen organisaties prestaties? In dit vak worden deze vragen benaderd vanuit een sociaal kapitaal-perspectief en gevisualiseerd en verklaard aan de hand van sociale netwerken.

Strategie en besluitvorming:

Dit vak is een kennismaking met verschillende theoretische benaderingen binnen het vakgebied Strategisch Management. Je bestudeert hoe de strategie die een organisatie voert kan bijdragen aan haar levensvatbaarheid of succes op de langere termijn.

Organizational culture and change:

The issue what culture is, how culture is created, and whether cultures can be deliberately changed are subjects of fundamental debates in organization culture studies. The relations between culture, power, identity and agency are key to understanding the dynamics of processes of organizational change.

Minorwerkgroep Organisatiewetenschap

De minorwerkgroep loopt parallel aan de theoretische vakken. In kleine groepen wordt de leerstof aan de hand van specifieke cases en praktijkonderzoek behandeld en verdiept.


Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

  • Deze minor is NIET bedoeld voor studenten Bestuurs- en organisatiewetenschap.
  • Om te mogen starten in de minor moet je 90 studiepunten hebben behaald, waaronder 60 van het eerste jaar.
  • Als VU-student moet je in sommige gevallen toestemming vragen aan je eigen examencommissie. Toestemming vragen aan de examencommissie van FSW is niet nodig..
  • Wo-bachelors van een andere universiteit kunnen instromen, mits zij toestemming hebben van hun eigen opleiding.
  • De minor bestaat uit 30 EC. 
  • Hbo-bachelors kunnen de vakken uit de minor als bijvak volgen.
  • Het vak 'Minorwerkgroep organisatiewetenschappen' kan niet afzonderlijk worden gevolgd, maar kan uitsluitend worden gevolgd door studenten die de hele minor organisatiewetenschap volgen.

Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.

Heb je inhoudelijke vragen over deze minor, dan kun je contact opnemen met:

Dr. Christine Teelken

j.c.teelken@vu.nl
020-5987810

Voor vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met:

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
020-5985020 (maandag t/m vrijdag van 10:30 - 12:30 en van 14:00 - 17:00)
studentenbalie@vu.nl

Samenvatting Organisatiewetenschap

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Gedrag en Maatschappij

Faculteit

Sociale Wetenschappen

;