Schoolvakminor Nederlandse Taalkunde/Taalbeheersing

Met L&S: Nederlands voor de klas? Zet de eerste stap!

Oriëntatie op het onderwijs

Je oriëntatie op het onderwijs begint niet pas tijdens de masterstudie. De Schoolvakminor Nederlandse taalkunde/taalbeheersing helpt je om met je bachelorbul L&S: Nederlands rechtstreeks door te stromen naar de Educatieve master. Je verdiept je namelijk in datgene wat je in je eigen bachelor juist nog niet hebt gehad: de Nederlandstalige taalkunde en taalbeheersing. Samen met je bachelorprogramma legt de schoolvakminor zo de basis voor wat een beginnende leraar Nederlands moet weten en kunnen.

In deze minor verdiep je je in de taalkunde en taalbeheersing van het Nederlands. In periode 1 en 2 maak je steeds een combinatie van beide componenten. In periode 3 concentreer je je op de taalwetenschap. 

Je start je minor met de vakken Kindertaalverwerving en Communicatie en cognitie:

Je leert hoe kinderen taal verwerven (zinsstructuur, fonologie), en wat daarbij de rol is van het taalaanbod dat ze krijgen. Ook krijg je inzicht in de manier waarop kinderen met een stoornis op het gebied van zins- of woordvorming taal verwerven. In Communicatie en cognitie verdiep je je in de rol die cognitie speelt bij het verwerken van informatie of bij het totstandkomen van een overtuiging. Dat doe je vanuit de invalshoek van de schrijver: hoe maak je teksten die deze verwerkingsprocessen goed ondersteunen? 

In de vakken Tweedetaalverwerving en Communicatie en effectonderzoek ga je door met deze thema’s:

Je maakt kennis met een aantal specifieke vragen die een rol spelen in het onderzoek naar tweedetaalverwerkingsprocessen: kunnen volwassenen een tweede taal leren op dezelfde manier als kinderen hun moedertaal leren? Welke rol spelen aangeboren taalleervermogens en algemene taalleerprincipes in tweedetaalverwerving? Deze vragen zijn toegespitst op het onderwijs van het Nederlands als tweede taal en het Engels als vreemde taal. In het vak Communicatie en effectonderzoek ga je verder met de vraag hoe je effectieve teksten ontwerpt. Daarbij beoordeel je de kwaliteit van bestaande teksten en maak je zelf ook een tekst waarvan je de kwaliteit test bij een doelgroep van gebruikers. 

Je sluit de minor af met een vak dat je in een combinatie van tutorials en zelfstudie gaat volgen: Taal in context (blended learning):

In deze cursus laten we je kennis maken met een breed scala aan verschillende onderzoeksdomeinen binnen de taalwetenschap. Die domeinen gaan zowel over het taalsysteem (zoals klanken en woordvorming) als over het gebruik en de toepassing van taal (bijvoorbeeld taalcontact en pragmatiek). De link met de taalkunde op school wordt ook gelegd.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten L&S: Nederlands.
Voor meer informatie, bekijk de aanmeldprocedure.

Dr. Margreet Onrust 

m.g.onrust@vu.nl 

020-5986415

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Na het afronden van de educatieve master LVHO in de Taalvakken ben je een eerstegraads bevoegd docent. Dit is de hoogste bevoegdheid die we in Nederland kennen waarmee je in alle klassen en in alle vormen van het voortgezet onderwijs les kunt geven, van mbo tot vwo. Met dit papiertje op zak ben je echt een allround docent Nederlands, en ligt er een wereld voor je open!

Samenvatting Schoolvakminor Nederlandse Taalkunde/Taalbeheersing

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen