Schoolvakminor Nederlandse Taalkunde/Taalbeheersing

Met L&S: Nederlands voor de klas? Zet de eerste stap!

Oriƫntatie op het onderwijs

Je oriƫntatie op het onderwijs begint niet pas tijdens de masterstudie. Met de Schoolvakminor Nederlandse taalkunde/taalbeheersing kun je na je bacheloropleiding Literatuur en Samenleving: Nederlands rechtstreeks doorstromen naar de educatieve master. Je verdiept je namelijk in datgene wat je in je eigen bachelor nog niet hebt gehad: de Nederlandse taalkunde en taalbeheersing.

In combinatie met je bacheloropleiding legt deze schoolvakminor de basis voor wat een startende leraar Nederlands moet weten en kunnen.

In deze minor verdiep je je in de taalkunde en taalbeheersing van het Nederlands. Je maakt kennis met een breed scala aan verschillende onderzoeksdomeinen binnen de taalwetenschap. Die domeinen gaan zowel over het taalsysteem (zoals klanken en woordvorming) als over het gebruik en de toepassing van taal (bijvoorbeeld taalcontact en pragmatiek). De link met de taalkunde op school wordt ook gelegd.

Vakken:

In Kindertaalverwerving leer je hoe kinderen taal verwerven (zinsstructuur, fonologie), en wat daarbij de rol is van het taalaanbod dat ze krijgen. Ook krijg je inzicht in de manier waarop kinderen met een stoornis op het gebied van zins- of woordvorming taal verwerven.

In Communicatie en Cognitie verdiep je je in de rol die cognitie speelt bij het verwerken van informatie of bij het tot stand komen van een overtuiging. Dat doe je vanuit de invalshoek van de schrijver: hoe maak je teksten die deze verwerkingsprocessen goed ondersteunen?

In Second Language Acquisition maak je kennis met een aantal specifieke vragen die een rol spelen in het onderzoek naar tweede-taalverwerkingsprocessen: kunnen volwassenen een tweede taal leren op dezelfde manier als kinderen hun moedertaal leren? Welke rol spelen aangeboren taalleervermogens en algemene taalleerprincipes in tweedetaalverwerving?
Deze vragen zijn toegespitst op het onderwijs van het Nederlands als tweede taal en het Engels als vreemde taal.

In het vak Communicatie en Effectonderzoek ga je verder met de vraag hoe je effectieve teksten ontwerpt. Daarbij beoordeel je de kwaliteit van bestaande teksten en maak je zelf ook een tekst waarvan je de kwaliteit test bij een doelgroep van gebruikers.

Je sluit de minor af met het vak Taal in Context (blended learning), een combinatie van tutorials en zelfstudie.

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Literatuur & Samenleving: Nederlands.

Voor meer informatie, bekijk de aanmeldprocedure.

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Na het afronden van de educatieve master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen: Nederlands ben je een eerstegraads bevoegd docent. Dit is de hoogste bevoegdheid in Nederland, waarmee je in alle klassen en in alle vormen van het voortgezet onderwijs les kunt geven, van mbo tot vwo.

Met dit papiertje op zak ben je echt een allround docent Nederlands!

Gerelateerde masters

Samenvatting Schoolvakminor Nederlandse Taalkunde/Taalbeheersing

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen

;