Schoolvakminor nederlandse letterkunde

Met CIW voor de klas? Zet de eerste stap!

Oriëntatie op het onderwijs

Je oriëntatie op het onderwijs begint niet pas tijdens de masterstudie. Met de Schoolvakminor Nederlandse Letterkunde kun je na je bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen, specialisatie Communicatie in Organisaties, rechtstreeks doorstromen naar de educatieve master. Je verdiept je namelijk in datgene wat je bij je specialisatie nog niet hebt gehad: de Nederlandstalige literatuur.

In combinatie met je bacheloropleiding legt deze schoolvakminor de basis voor wat een startende leraar Nederlands moet weten en kunnen.

Alle vakken worden aangeboden als tutorial.

Je start met Literatuurwetenschap. Hierin maak je kennis met verschillende visies op literatuur, cultuur en wetenschap. Bijvoorbeeld: wat wordt er eigenlijk verstaan onder het begrip literatuur? Hoe kun je de relaties tussen literaire werken beschrijven?

In het vak Literatuur als Wapen 1150-1720 krijg je een concrete demonstratie van de relatie tussen literatuur, cultuur en macht.

In periode 2 volg je het vak Literaire Revoluties 1720-1920. Naast veel politieke revoluties vonden er ook op literair gebied veranderingen plaats, van schrijvende vrouwen in de achttiende eeuw tot de elkaar snel afwisselende avant-gardebewegingen in de twintigste eeuw. Deze gebeurtenissen in de literatuurgeschiedenis worden op een bepaalde manier geordend en gecategoriseerd, maar op grond van welke vooronderstellingen gebeurt dat eigenlijk?
Verder verdiep je je, met behulp van een leeslijst en tutorials, in een aantal romans, verhalen en gedichten vanaf 1920.

Bij het vak De Grenzen van de Literatuur 1920-heden bestudeer je hun formele en thematische kenmerken, maar je houdt je ook bezig met een aantal grotere tendensen in de literatuur van na 1945 (‘vijftigers’, ‘postkoloniale en interculturele literatuur’, ‘globalisering’) en de cultuurhistorische, maatschappelijke en institutionele achtergronden die met deze tendensen in verband gebracht kunnen worden.

Je sluit je minor af met het vak Literaire Analyse. Tijdens deze cursus leer je zelf Nederlandse literaire teksten analyseren, aan de hand van het handboek Literair Mechaniek en digitale oefenopdrachten. Op basis van losse artikelen en eigen toepassingen maak je je de basisbeginselen van de hermeneutiek en interpretatie eigen.

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen, met de specialisatie Communicatie in Organisaties.

Voor meer informatie, bekijk de aanmeldprocedure.

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Na het afronden van de master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen: Nederlands ben je een eerstegraads bevoegd docent. Dit is de hoogste bevoegdheid die we in Nederland kennen waarmee je in alle klassen en in alle vormen van het voortgezet onderwijs les kunt geven, van mbo tot vwo.

Met dit papiertje op zak ben je echt een allround docent Nederlands!

Gerelateerde masters

Samenvatting Schoolvakminor Nederlandse letterkunde

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

Aanmelden Voor

1 September

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen

;