Schoolvakminor nederlandse letterkunde

Met CIW voor de klas? Zet de eerste stap!

Oriëntatie op het onderwijs

Je oriëntatie op het onderwijs begint niet pas tijdens de masterstudie. De Schoolvakminor Nederlandse letterkunde helpt je om met je bachelorbul CIW (specialisatie Communicatie in organisaties) rechtstreeks door te stromen naar de Educatieve master. Je verdiept je namelijk in datgene wat je bij je specialisatie juist nog niet hebt gehad: de Nederlandstalige literatuur. Samen met je bachelorprogramma legt de schoolvakminor zo de basis voor wat een beginnende leraar Nederlands moet weten en kunnen.

Je start je minor met het vak Literatuurwetenschap:

Daarin maak je kennis met verschillende visies op literatuur, cultuur en wetenschap. Bijvoorbeeld: wat wordt er eigenlijk verstaan onder het begrip literatuur? Hoe kun je de relaties tussen literaire werken beschrijven? 

In het vak Literatuur als wapen 1150-1720:

Krijg je een concrete demonstratie van de relatie tussen literatuur, cultuur en macht. 

In periode 2 volg je het vak Literaire revoluties 1720-1920:

De periode 1720- 1920 kende veel politieke revoluties (de Franse, de Russische, maar ook de Bataafse en Belgische opstanden). Maar ook op literair gebied vonden er revoluties plaats, van schrijvende vrouwen in de achttiende eeuw tot de elkaar snel afwisselende avant-gardebewegingen in de twintigste eeuw. De literatuurgeschiedenis is gewend deze revoluties op een bepaalde manier te ordenen en categoriseren, en daar maak je ook kennis mee. Maar op grond van welke vooronderstellingen gebeurt dat eigenlijk? Met behulp van een leeslijst en tutorials verdiep je je in een aantal romans, verhalen en gedichten vanaf 1920. 

De grenzen van de literatuur 1920-heden:

Je bestudeert hun formele en thematische kenmerken maar je houdt je ook bezig met een aantal grotere tendensen in de literatuur van na 1945 (‘vijftigers’, ‘postkoloniale en interculturele literatuur’ , ‘globalisering’) en de cultuurhistorische, maatschappelijke en institutionele achtergornden die met deze tendensen in verband gebracht kunnen worden.

Je sluit je minor af met het vak Literaire analyse:

Tijdens deze cursus leer je zelf Nederlandse literaire teksten te analyseren, aan de hand van hoofdstukken uit het handboek Literair Mechaniek en digitale oefenopdrachten. Aan de hand van losse artikelen en eigen toepassingen maak je je de basisbeginselen van de hermeneutiek en interpretatie eigen.


Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten CIW met de specialisatie Communicatie in organisaties.
Voor meer informatie, bekijk de aanmeldprocedure.

Dr. Margreet Onrust

m.g.onrust@vu.nl 

020-5986415

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Na het afronden van de educatieve master LVHO in de Taalvakken ben je een eerstegraads bevoegd docent. Dit is de hoogste bevoegdheid die we in Nederland kennen waarmee je in alle klassen en in alle vormen van het voortgezet onderwijs les kunt geven, van mbo tot vwo. Met dit papiertje op zak ben je echt een allround docent Nederlands, en ligt er een wereld voor je open!

Samenvatting Schoolvakminor Nederlandse letterkunde

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

Aanmelden Voor

1 September

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen