Missionair Leiderschap

Voor aankomende leiders in evangelische- en baptistenkerken

Missionair Leiderschap

De minor Missionair Leiderschap bereidt de student voor als leider/voorganger in een missionaire setting in de baptistisch/evangelische traditie. De nadruk ligt op interpretatief leiderschap: het vermogen om context/cultuur en bronnen/traditie op elkaar te betrekken. Centraal staat de doordenking van missio Dei, het theologisch spreken over God en de wereld, met oog voor het verhaal van elk mens, de kerk en de context. Dit komt samen in een programma rondom de drie kerntaken navolgen, verstaan en leiden.

Video

Bekijk het vakkenschema met de cursuscodes.

Geleefde Theologie
Over theologische methode en de kernbegrippen van waaruit gewerkt wordt (geleefd geloof, narratieve theologie, missio Dei). In deze module word je geprikkeld om te ‘leren langer te kijken, langer te luisteren en vragen te stellen met het oog op gemeente zijn anno nu.’

Spiritueel Liturgische Vorming
Over wat het is om gevormd te worden als leider; waarbij levend geloof en professionaliteit samen opgaan. We werken met de idee dat de mens een liturgisch wezen is, en een liturgisch leven leidt, dat gevormd wordt in de praktijken en de gewoonten waarin hij/zij participeert.

Pionierend Leiderschap
Over geestelijk leiderschap, zelfinzicht en het vermogen om processen van pionierende gemeente opbouw aan te sturen en samen met anderen vorm te geven.

Vrijkerkelijke Ecclesiologie
Over de vrijkerkelijke traditie vanaf de 16e eeuw en de daarbij behorende identiteitsdragers (gathering/believers’ church, doop, avondmaal & lidmaatschap, communal discernment, congregationalisme, diaspora-ecclesiologie, geloofsvrijheid, getuigenis). Dit wordt verbonden met de uitdagingen van kerk-zijn in de huidige post-Christendom context.

Missie in Context
Over de verbinding tussen kerk en maatschappij in het bredere licht van Gods missie. Studenten worden uitgenodigd en uitgedaagd om na te denken over de manier waarop ze hun roeping verstaan in het licht van deze missie en de gemeentepraktijk waar ze in staan.

Er zijn geen extra toelatingseisen. Deze minor is interessant voor studenten die vanuit hun christelijk geloof van betekenis willen zijn voor kerk en samenleving. Basiskennis van de Bijbel, systematische theologie, Bijbelse theologie en hermeneutiek is sterk aanbevolen.

De minor is onderdeel van de leergemeenschap van het Baptisten Seminarium, waarin studenten van verschillende theologische opleidingen, hbo en wo, samen komen in een gedeelde lesomgeving. Er is differentiatie in het minorprogramma tussen hbo-studenten, hbo(premaster)-studenten en wo-studenten.

NB: De minor valt binnen het eerste semester van het VU academisch jaar (periode 1-3); binnen dat semester worden de vakken echter volgens een eigen systematiek ingeroosterd. De vakken worden gegeven op de vrijdagen, in het Baptist House in Amsterdam (Postjesweg 150).

Je kunt je nu aanmelden voor deze minor. Meer informatie over aanmelden voor een minor voor zowel VU als niet-VU studenten vind je op onze site.

Het intekenen voor de vakken binnen de minor kan vanaf half juli.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met:

Hans Riphagen
E: Hans.riphagen@baptisten.nl

Jesse Timmer

"Een minor waar, onder leiding van bevlogen docenten, missionaire theologie en spirituele vorming elkaar ontmoeten. Met als resultaat geïnspireerde geestelijk leiders voor een tijd als deze. Van harte aanbevolen!"

Peter Kruijt

“Je zou hoogtevrees krijgen van de berg die ik de afgelopen vijf maanden in de minor heb beklommen. Maar het uitzicht is fantastisch.”

Timo van 't Ende

"Het Baptisten Seminarium is een plek waar met bevlogen docenten wordt nagedacht over de kerk en zijn missie, en hoe we die kunnen uitleven"

Samenvatting Missionair Leiderschap

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Religie

Faculteit

Religie en Theologie

;