Latijnse taal en cultuur

Verdiep je in de fascinerende taal en cultuur van de Romeinen

Het Romeinse rijk

Heb je ooit eindexamen Latijn gedaan en wil je je verder verdiepen in de taal en de cultuur van de Romeinen? Dan is deze minor echt iets voor jou. Je bestudeert de geschiedenis van het Romeinse rijk en je verdiept je in de Griekse en Latijnse literatuurgeschiedenis. Daarnaast lees je klassieke mythen en Bijbelse verhalen. Ook maak je kennis met de godsdiensten die een rol speelden. De invloed van deze fascinerende wereld werkt door tot op de dag van vandaag.

Klassieke mythen en Bijbelse verhalen 9 EC
Deze cursus behandelt het ontstaan en de functie van Bijbelse verhalen en Grieks-Romeinse mythen en sagen aan de hand van klassieke teksten en beelden. Daarnaast wordt ingegaan op doorwerking in latere tijden: in literatuur, beeldende kunst, toneel, film en muziek.

Griekse en Latijnse literatuurgeschiedenis 6 EC
De geschiedenis van de Griekse en Latijnse literatuur wordt behandeld aan de hand van literaire hoogtepunten zoals de werken van Homerus en Vergilius. Deze teksten worden in vertaling gelezen. Voor de grote lijn wordt Classical Literature, A Concise History gebruikt.

Geschiedenis van de oudheid 1 en 2 (3 + 3 EC: studenten kiezen 1 module; module 2 aanbevolen)
1) De geschiedenis van West-Azië, Egypte en de Griekse wereld van ca. 3500 v.Chr. tot het begin van de gebruikelijke jaartelling.
2) De geschiedenis van Rome, Romeins Italië en het Romeinse rijk van ca. 750 v.Chr. tot ca. 600 n.Chr.

History of the Levant A (3 EC: voor geschiedenisstudenten)
This course addresses the history of Syria, Phoenicia and Palestine from the Bronze Age to the Hellenistic Period. Topics are: international relations, the impact of empire, the history of Israel and Judah, the Phoenicians and their maritime trade network.

Grieks en Latijn 1A 6 EC
Van deze cursus wordt het onderdeel Latijn (3 EC) gevolgd en uitgebreid met 3 EC specifiek voor Latijn. De kennis van de taal (vocabulaire, vormleer en syntaxis) wordt uitgebouwd aan de hand van beroemde teksten zoals de Metamorphosen van Ovidius.

Grieks en Latijn 1B 6 EC
De kennis van het Latijn wordt verder verdiept in deze cursus, waarbij het onderdeel Latijn van 3 EC kan worden uitgebreid tot 6 EC. Taalverwerving gaat hand in de hand met het lezen van teksten, zoals de poëzie van Catullus.

Of:

Ancient Christianity 6 EC
During this course the development of ancient Christianity will be traced in context. Different aspects will be highlighted: political, social, and cultural. Important conflicts during the first centuries will be discussed as well as influential literary genres and visual representation.

Of:

Godsdiensten van de oudheid 6 EC
Na een inleidende zitting komen Mesopotamië, Israël in de Syro-Kanaänitische context, Griekenland en Rome aan bod. Thema's zijn: pantheon en voorstellingen omtrent de goden; communicatie met het bovennatuurlijke; de verhouding tussen mythen en riten; de verhouding tussen staats- en privéreligie.


Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken. (Let op: de studiegidsinformatie heeft betrekking  op het huidige studiejaar. Het getoonde programma kan afwijken van het programma voor 2018-2019.)Deze minor is geschikt voor BA-studenten (van binnen en buiten de VU) met een brede culturele belangstelling: voor oude talen, geschiedenis, godsdienst/religie en literatuur. Let wel: eindexamen Latijn is vereist.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprodedure, bezoek de informatiepagina.

antieke cultuur contact

Nienke Vos
Email: n.m.vos@vu.nl 
Telefoon: 020-5982063

Samenvatting Latijnse taal en cultuur

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Filosofie
Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Faculteit

Geesteswetenschappen