Klinische leerlijn

Eerste stap naar werken met kinderen, adolescenten en volwassenen

De klinische praktijk

In deze leerlijn (minor plus cursussen in semester 2) kun je kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn voor het werken in de klinische praktijk en kun je ontdekken of dit werkveld bij jou past. De cursussen leiden je op tot een breed inzetbare bachelor-psycholoog met interesse in wetenschappelijke klinische vraagstukken. Tevens leer je praktische basisvaardigheden voor het uitvoeren van klinische gesprekken en diagnostiek in de eerstelijnszorg. Vervolgens heb je de mogelijkheid om je meer te specialiseren via  keuzevakken gericht op drie doelgroepen: kinderen, adolescenten en volwassenen met psychopathologie; en personen met neuropsychologische functiestoornissen die voorsorteren op drie klinische mastertracks: te weten klinische psychologie, klinische neuropsychologie en klinische ontwikkelingspsychologie.

  • Klinische Lessen:

In deze cursus ontwikkel je een klinische blik op de problematiek binnen verschillende domeinen van de ontwikkelings-, klinische en neuropsychologie (van jong tot oud, van aangeboren tot niet aangeboren en van psychologie tot neurologie). 

  • Diagnostiek voor de klinische praktijk:

In deze cursus staat gestandaardiseerde screeningsgerichte klinische diagnostiek met aandacht voor neuropsychologische problematiek en GGZ problemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen centraal. Je ontwikkelt in de werkgroepen praktische vaardigheden over diagnostiek in een doelgroep van jouw keuze. 

  • Klinisch werkveld en interventiemethoden:

In deze cursus staat de GGZ in Nederland centraal, meer specifiek gaat het over beleid (hoe zit GGZ in elkaar, wie maken beslissingen) en geeft het inzicht in het werkveld (wie werken er, met wat voor achtergrond / opleiding, welke behandelingen). 

  • Klinische gespreksvoering:

In deze cursus ligt de focus op de gespreksvaardigheden in een hulpverleningsgesprek. Je leert het probleem te verhelderen en te nuanceren. Je leert je te richten op zowel de inhoud als de procesmatige en het betrekkingsniveau van het gesprek. 

  • Psychopharmacology (Engelstalig):

In deze cursus  gaat het over neurobiologische begrippen die ten grondslag liggen aan de psychofarmacologische behandeling van psychiatrische stoornissen. Je krijgt basale en klinische informatie over de werking en het gebruik van psychofarmaca. 

Voor meer informatie over de vakken, bezoek de studiegids.

Studenten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. 

Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, dan verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprodedure, bezoek de informatiepagina.

Dr. Jolien Zevalkink
d.j.zevalkink@vu.nl

Samenvatting Klinische leerlijn

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;