Hersteld Hervormd Seminarie

Gereformeerde theologie en spiritualiteit

Hersteld Hervormd Seminarie

De minor Hersteld Hervormd Seminarie is theologisch en benadert de actualisering van klassiek gereformeerde theologie vanuit een ethisch, praktisch, historisch, hermeneutisch en apologetisch perspectief. Door deze minor krijgt de student inzicht in de historische wortels van de klassieke gereformeerde theologie en leert deze te interpreteren naar de hedendaagse plurale westerse cultuur. De minor onderzoekt hoe klassiek gereformeerde theologie zich verhoudt tot ontwikkelingen in de actuele cultuur. De student leert om de persoonlijke confessionele overtuiging te communiceren en zich tot andere perspectieven te verhouden.

Bekijk het vakkenschema met de cursuscodes.

Vier van de vijf vakken zijn erop gericht om klassieke inhoud te vertalen naar het heden op verschillende manier.

  • Het vak ethiek betrekt dit op actuele ethische vragen;
  • het vak praktische theologie is gericht op de pastorale praktijk in de gemeente;
  • het vak hermeneutiek wijst aan waar de beslissingen vandaag vallen in het verstaan van de Schrift;
  • reformatiegeschiedenis wordt bestudeerd met het oog op de duiding van de identitaire wortels;
  • terwijl apologetiek zich enerzijds richt op inzicht in de hedendaagse plurale cultuur en anderzijds op de verantwoording van het christelijke geloof in deze context.

Er zijn geen extra toelatingseisen. Deze minor is interessant voor studenten met een klassiek gereformeerde achtergrond, die een dieper zelfverstaan zoeken om zich te verhouden tot andere levensbeschouwelijke perspectieven.

Je kunt je nu aanmelden voor deze minor. Meer informatie over aanmelden voor een minor voor zowel VU als niet-VU studenten vind je op onze site.

Het intekenen voor de vakken binnen de minor kan vanaf half juli.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met:

Prof. dr. Wim van Vlastuin
E: w.van.vlastuin@vu.nl

Samenvatting Hersteld Hervormd Seminarie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Religie

Faculteit

Religie en Theologie

;