Forensische Criminologie

Van opsporing van criminaliteit tot straf en verder…

Forensische Criminologie

Opsporing en vervolging zijn bij uitstek gebieden waarbij de strafrechtelijke actoren kennis en kunde van anderen nodig hebben. Om te weten hoe betrouwbaar een getuigenverklaring is, moet je bij een rechtspsycholoog zijn; als je wilt begrijpen hoe een stoornis een dader heeft beïnvloed bij het plegen van zijn delict, dan vraag je een forensisch psycholoog om advies. Wil je achterhalen wie een bedreiging heeft verstuurd, dat lukt je met de kennis van een forensisch linguïst.
Zo leer je in de minor Forensische Criminologie hoe specialistische expertise van belang is in de strafrechtelijk keten.
 
De minor Forensische Criminologie biedt een unieke kijk op de strafrechtelijke keten vanuit het criminologische perspectief. Criminologie is een objectwetenschap: een criminoloog bestudeert het object criminaliteit vanuit verschillende disciplines. In deze minor leer je hoe onder meer de psychologie, de psychiatrie en linguïstiek een rol spelen in de strafrechtspleging.

Sociaalwetenschappelijk van aard 
De opsporing van strafbare feiten tot en met de uitvoering van straffen komen aan bod in de verschillende vakken van deze minor. Zo krijg je dus een overzicht van forensische criminologische kennis en toepassingen.
Hierdoor is de minor Forensische Criminologie niet alleen interessant voor criminologen maar voor iedereen die geïnteresseerd is in aspecten van criminaliteit en handhaving. Het gaat in de minor juist om die aspecten die buiten het strikt juridische liggen. Dat betekent wel dat enige voorkennis  van het strafrecht nodig is. Tegelijkertijd is Forensische Criminologie een sociaalwetenschappelijke minor die toegankelijk is voor studenten uit veel verschillende studierichtingen, zoals Criminologie, Rechtsgeleerdheid, Psychologie en Sociale Wetenschappen.

Forensische linguïstiek
Wat is forensische linguïstiek? (Wanneer is zij ontstaan? Met wat voor teksten (geschreven en gesproken) houden forensisch linguïsten zich bezig? Welke analyse-instrumenten gebruiken ze?). Politieverhoor en aangiften (hoe gaat een verhoor en hoe komt een proces-verbaal tot stand?).

Penologie/detentierecht 
Detentie is een wezenlijk onderdeel van de strafrechtscyclus. Detentie kan van grote invloed zijn op het latere functioneren van ex-gedetineerden. Studenten worden geacht aan het eind van de cursus te weten welke strafdoelen er zijn en hoe men deze strafdoelen binnen het Nederlandse systeem van straffen hanteert en heeft gehanteerd. 

Forensische psychiatrie
Je leert hoe de forensisch psycholoog/psychiater zijn informatie vergaart en van welke theoretische achtergronden er gebruikt wordt gemaakt. Zowel op het gebied van de diagnostiek als de behandeling zijn er verschillende stromingen te onderscheiden, die allen aan bod zullen komen.

Rechtspsychologie 
Aan de hand van een empirische analyse van enkele geruchtmakende strafzaken (denk bijvoorbeeld aan de Puttense moordzaak, Schiedammer parkmoord, Deventer moordzaak, Eper incestzaak), zullen veel voorkomende problemen bij opsporing, vervolging en berechting vanuit een rechtspsychologische c.q. strafvorderlijke invalshoek aan de orde worden gesteld.

Reclassering
De reclassering vormt een belangrijke schakel in de strafrechtelijke reactie op criminaliteit. De reclassering speelt al direct bij aanhouding een belangrijke rol vanwege het verlenen van vroeghulp aan verdachten die in verzekering worden gesteld. En bij de uitvoering van straffen.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken. 

  • Om te mogen starten met de minor moet je aan een universiteit studeren.
  • Je moet het eerste jaar van je bachelor hebben afgerond. Voor studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU geldt deze eis niet.
  • Als VU-student moet je in sommige gevallen toestemming vragen aan je eigen examencommissie. Toestemming vragen aan de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is niet nodig.
  • WO-bachelorstudenten van een andere universiteit kunnen alleen deelnemen als zij een toestemmingsverklaring van de eigen universiteit hebben.

Enige kennis strafrecht 

De vakken die in de minor worden gegeven, zijn ingebed in het Nederlandse strafrechtelijke systeem. Enige basiskennis van het Nederlandse strafrecht en haar procedures is dan ook noodzakelijk voor het volgen van deze minor. Door de docenten van de minorvakken wordt uitgegaan van enige voorkennis. 

Strafrechtliteratuur als naslagwerk en voor zelfstudie: 

  • M. Kronenberg & B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht, Kluwer.
  • Bolhuis, M., Schoenmakers, Y. & Beijers, G. (2016) . Actoren in de strafrechtspleging.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (157 p.)
  • Voor studenten van buiten de VU is dit de aanmeldprocedure. 
  • VU-studenten kunnen zich inschrijven via VUnet

Dr.  J.J. van der Kemp

j.j.vander.kemp@vu.nl

020-5986340

Samenvatting Forensische Criminologie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Gedrag en Maatschappij

Faculteit

Rechtsgeleerdheid

;