Filosofie

Vijf kernvakken filosofie

Filosofie

Bij deze minor ga je kennismaken met vijf kernvakken uit de filosofie en leer je thema's te benaderen aan de hand van het gedachtegoed van grote denkers uit de filosofische geschiedenis. Zo komen er centrale stukken uit de wetenschapsfilosofie aan bod en leer je over de belangrijkste vragen en benaderingen in de hedendaagse ethiek.

Wetenschapsfilosofie:
In dit vak komen centrale thema's uit de wetenschapsfilosofie aan bod, zoals hoe wetenschap zich onderscheidt van niet-wetenschap, de aard van wetenschappelijke verklaringen, de rol van waarden in wetenschap, de bredere verantwoordelijkheden van wetenschappers en de eventuele grenzen van wetenschap.

Kopstukken I:
Dit college bestrijkt de westerse wijsbegeerte van de 6e eeuw v.Chr. tot en met de 14e eeuw na Chr. en beoogt een inleiding te zijn in de Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte aan de hand van het gedachtegoed van Plato, Aristoteles, Boethius, Thomas van Aquino en Ockham.

Ethiek I:
Dit college geeft een inleiding en overzicht van de belangrijkste vragen en benaderingen in de hedendaagse ethiek. De verschillende standpunten en theorieƫn worden besproken aan de hand van vele concrete en actuele voorbeelden.

Kopstukken II:
In dit vak worden een aantal grote denkers uit de filosofische geschiedenis van de 17e tot en met de 20e eeuw behandeld die een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op het filosofische denken in het algemeen en het denken over wetenschap en cultuur in het bijzonder.

Philosophy of Mind II:
In deze cursus lees je teksten op het gebied van filosofie van de emoties van onder andere William James, Jean-Paul Sartre, Robert Solomon, Martha Nussbaum en Frans de Waal.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Behalve studenten Wijsbegeerte, kan iedereen deelnemen aan deze minor.

emptyVoor meer informatie over de minor aanmeldprocedure, bezoek de informatiepagina.

BA-coƶrdinator

Dr. Olga Lizzini

o.l.lizzini@vu.nl


Samenvatting Filosofie

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Filosofie
Gedrag en Maatschappij
Kunst, Cultuur en Geschiedenis

Faculteit

Geesteswetenschappen