Educatieve minor

Behaal een lesbevoegdheid voor jouw vak

Leraar voortgezet onderwijs

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating en contact onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Je inspireert met jouw verhalen. Je haalt het beste in anderen naar boven. En beïnvloedt straks niet meer alleen via Instagram. Nadat je de educatieve minor aan de VU hebt gevolgd, weet jij hoe je jouw kennis het beste kunt overbrengen en hoe je het leerproces van middelbare scholieren kunt organiseren en begeleiden. Je oefent in het voortgezet onderwijs, maar de vaardigheden die je ontwikkelt komen goed van pas in elk ander werk. Voor een groep staan eng? Met je nieuwe presentatieskills hangt iedereen voortaan aan jouw lippen. Uitleg en feedback geven? Voor jou binnenkort een eitje.

Je volgt colleges op de VU en loopt stage op een middelbare school. Als je de educatieve minor behaald hebt en je bacheloropleiding afgerond hebt, dan krijg je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid en mag je lesgeven in de onderbouw van het havo en vwo en in het vmbo-t. En weet wel, je hóéft hierna geen leraar te worden, maar je kúnt het wel.

WAAROM JIJ JE LESBEVOEGDHEID WILT HALEN

  • Je vergroot in nog geen half jaar tijd je baankans met een lesbevoegdheid naast je bachelordiploma.
  • Je kunt op elk moment aan de slag als docent: in het onderwijs zijn er genoeg banen!
  • Je kunt al lesgeven naast je master en je hebt meteen een goedbetaalde bijbaan.
  • Je hoeft na je master alleen maar een verkort traject te volgen als je ook je eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen.

Je volgt de Educatieve minor in het eerste semester van het derde studiejaar (vanaf de startweek in augustus t/m januari). In deze periode krijg je colleges op de VU en loop je stage op een middelbare school. Wat je in de colleges leert, ga je dus direct gebruiken in de praktijk.

Stage
Je begint dan ook al meteen met stagelopen. Geen zorgen over het vinden van een stageplek, dit doet de VU voor je, op een middelbare school in Noord-Holland. Je bent minimaal vier dagdelen per week actief op je stageschool, op dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag. Met de werkplekbegeleider op school maak je afspraken over de invulling van de stage.

Je start niet meteen voor de klas: eerst kijk je de kunst af bij ervaren docenten. Je loopt een dag met een klas mee en gaat in gesprek met onder andere docenten en leerlingen. Daarna begin je met het geven van deellesjes. Je legt bijvoorbeeld een nieuw begrip uit of bespreekt een opdracht met de leerlingen. Gaandeweg krijg je meer verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en uitvoeren van lessen.

Colleges
Op maandag volg je colleges op de VU. De dag begint met een college algemene didactiek en pedagogiek. Je leert wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs. Je krijgt bijvoorbeeld handvatten om leerlingen te motiveren en je leert over de ontwikkelingsfasen van jongeren en hoe je een veilig leerklimaat kunt scheppen. ‘s Middags volg je een college vakdidactiek. Je bent dan met vakgenoten en daar komen belangrijke vakdidactische concepten en werkwijzen aan bod. Tijdens de peergroupbijeenkomsten bespreek en analyseer je met medestudenten ervaringen die je op school hebt opgedaan en probeer je wat je hebt ervaren te verbinden met theorie.

In twee fases
De minor bestaat uit twee fases. Na de eerste fase van acht weken krijg je een niet-bindend studieadvies, waarin je docenten jou aanraden om door wel of niet door te gaan naar de tweede fase.

Meer informatie over de vakken vind je in de studiegids.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating en contact onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

De Educatieve minor kun je volgen in het eerste semester van het derde jaar, mits je minimaal 90 studiepunten aan eerste- en tweedejaars vakken hebt behaald (of naar verwachting zal behalen voordat de minor start). Indien je i.v.m. aantoonbare onderwijswijzigingen door het Coronavirus niet in staat was voor 01-09-2020 90 ec te behalen, zal de toelatingscommissie per casus beslissen hoe met deze toelatingsvoorwaarde wordt omgegaan.

De minor met bachelordiploma geeft je een tweedegraads lesbevoegdheid voor een aan jouw bacheloropleiding gerelateerd schoolvak. Binnen deze VU-bacheloropleidingen (pdf) is het mogelijk de Educatieve minor te volgen. In dit overzicht zie je ook welke middelbare schoolvakken hierbij horen.

Ook als je bachelorstudent bent aan een andere universiteit ben je van harte welkom op de VU. Als jouw studie voorkomt in het landelijke verwantschapsmodel (pdf) én het bijbehorende schoolvak op de VU wordt aangeboden, dan kun je je aanmelden voor de minor. Je hebt hiervoor wel toestemming van jouw eigen examencommissie nodig.

Heb je je wo-bachelor (bijna) afgerond? Dan kun je in vijf maanden je beperkte tweedegraads lesbevoegdheid halen met de educatieve module. Met een van onze educatieve masters behaal je in twee jaar tijd je eerstegraads lesbevoegdheid.

Extra informatie over de start met een educatieve minor ivm de Corona-crisis

  • In plaats van 90 behaalde EC’s in de bacheloropleidingen om te kunnen starten met de educatieve minor, geldt nu een grens van 78 EC.

Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor de educatieve minor van studiejaar 2020/2021. Aanmelden was mogelijk tot 1 juni.

Intakegesprekken
Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je binnen drie weken bericht of je toelaatbaar bent. Als je toelaatbaar bent bevonden, krijg je direct na 1 mei een uitnodiging voor een digitaal intakegesprek, dat plaatsvindt op 19, 26 of 28 mei. De intakegesprekken zijn verplicht. Houd hier dus rekening mee in je agenda.

Beperkt aantal stageplaatsen
Het aantal beschikbare stageplaatsen is beperkt, dit geldt met name voor de schoolvakken geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing. Hierdoor is het mogelijk dat je niet kunt worden toegelaten tot de Educatieve minor terwijl je wel aan de toelatingseisen voldoet. We raden je daarom aan ook een alternatieve keuze te maken voor de keuzeruimte. Toewijzing van de beschikbare plaatsen gebeurt op volgorde van aanmelden.

Startdagen
In de week voorafgaand aan de eerste collegeweek is er een verplichte startweek op maandag 24, donderdag 27 en vrijdag 28 augustus 2020.

Onderwijs- en examenregeling
De Educatieve minor is geen aparte opleiding en kent dus ook geen onderwijs- en examenregeling. Wel is er de Onderwijsregeling educatieve minor (pdf) met specifieke artikelen over het onderwijs en de beoordeling van de modules van de educatieve minor. Voor het overige geldt de OER van de bacheloropleiding waarbinnen de educatieve minor wordt opgenomen. De Onderwijsregeling educatieve minor is ook te raadplegen via Canvas.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Telefonisch spreekuur: maandag en woensdag van 10.00 - 12.00 uur.

We houden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Kijk voor een overzicht op vu.nl/lerarenopleiding.

Marie-Louise Kingma

Oud-studente

Educatieveminor

"Je wordt direct als docent behandeld en geleidelijk aan zul je zelfs taken overnemen van je begeleider. Je wordt goed ondersteund waardoor je je optimaal kunt ontplooien tot een beginnende leraar."

Samenvatting Educatieve minor

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Informatica, Wiskunde en Bedrijf
Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Religie
Talen en Communicatie

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;