Archeologie

Doorstroomminor voor Saxion-studenten

Vanuit Saxion naar een master Archaeology

Studenten van de opleiding Archeologie van Hogeschool Saxion, die door willen stromen naar een masteropleiding archeologie, volgen aan de universiteit van hun keuze, de ‘doorstroomminor’ van 30 EC. Deze pagina biedt informatie over het door VU en UvA aangeboden minorpakket van 30 EC en de doorstroom van Saxionstudenten naar de gezamenlijke masteropleiding Archaeology van VU en UvA.

Samenstelling van de ‘doorstroomminor’
Als student van Saxion volg je een minorprogramma van 30 EC. De minor bestaat uit drie verplichte modules (18 EC) en twee keuzemodules (12 EC), waarbij gekozen kan worden uit een ruim aanbod. Met deze minor kun je uitgebreid kennis opdoen op de terreinen waar de Amsterdamse archeologie-opleidingen sterk in zijn: 

  • Provinciaal-Romeinse archeologie
  • Archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd
    (waaronder van Amsterdam)
  • Mediterrane Archeologie
  • Landschapsarcheologie
  • Science-based methoden

Je volgt de vakken met studenten uit het tweede en derde jaar van de opleiding. De meeste vakken zijn in het Engels, maar essays en tentamens mogen in het Nederlands worden gemaakt. Alle colleges vinden plaats in de binnenstad van Amsterdam, op loopafstand van Amsterdam CS en dichtbij metrohalte Rokin. Voor de meeste vakken volg je vier uur college in de week, geroosterd op twee dagen.

Alle modules zijn 6 EC.

Verplichte vakken
- Uitwerking, analyse en publicatie van veldwerkgegevens, periode 1
- Theory in Archaeology, periode 4
- Archeologisch vondstmateriaal in context, periode 5

Keuze uit twee van onderstaande vakken:
- Archaeology and the City, periode 1
- Archaeology of Cult, periode 2
- Science in Archaeology 2, periode 2
- Advanced Digital Archaeology, periode 4
- Heritage in Context, periode 4

Deze minor is uitsluitend bedoeld voor Saxionstudenten Archeologie die willen doorstromen naar de gezamenlijke VU-UvA masteropleiding Archaeology.

Kies je voor dit Amsterdamse minorprogramma? Meld je dan aan door het stappenplan te volgen voor aanmelding voor een minor aan de VU.

Bij stap 1 van het stappenplan lees je dat je een toestemmingsverklaring moet aanvragen bij je eigen examencommissie. Saxionstudenten kunnen deze toestemming direct opvragen bij dr. Ton Derks, via: a.m.j.derks@vu.nl.


Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met:

Dr. Sjoerd Kluiving, Vrije Universiteit Amsterdam: s.j.kluiving@vu.nl
Dr. Arno Verhoeven, Universiteit van Amsterdam: A.A.A.Verhoeven@uva.nl

Gerelateerde masters

Samenvatting Archeologie: Doorstroomminor Saxion-studenten

Taal

Engels, Nederlands

Duur

1 jaar (30 ec)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis

Faculteit

Geesteswetenschappen

;