Archeologie

Doorstroomminor voor Saxion-studenten

Vanuit het Saxion Plusprogramma naar een Master Archeologie

Studenten van de opleiding Archeologie van Hogeschool Saxion, die de ambitie hebben om door te stromen naar een universitaire master archeologie, volgen aan de universiteit van hun keuze, de ‘doorstroomminor’ van 30 ECTS. Deze pagina biedt informatie over het door VU/UvA aangeboden minorpakket van 30 ECTS en de doorstroom van Saxionstudenten naar de gezamenlijke masteropleiding Archeologie van VU/UvA.

Samenstelling van de ‘doorstroomminor’
Voor Saxionstudenten hebben we gespreid over het jaar een minorprogramma van 30 ECTS. De minor bestaat uit drie verplichte modules (18 ECTS) en twee keuzemodules (12 ECTS), waarbij gekozen kan worden uit een ruim aanbod. Met deze minor kun je uitgebreid kennis opdoen op de terreinen waar de Amsterdamse archeologie-opleidingen sterk in zijn: 

  • provinciaal-Romeinse archeologie
  • de archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd
    (waaronder van Amsterdam)
  • Mediterrane Archeologie
  • Landschapsarcheologie

Overzicht vakken

Alle modules zijn 6 ec

Verplichte vakken
Archaeology and the City, periode 1
Uitwerking, analyse en publicatie van veldwerkgegevens, periode 1
Philosophy of the Humanities, periode 2

Keuze uit twee van onderstaande vakken
Archaeology of Cult, periode 2
Advanced Digital Archaeology, periode 3
Omgaan met Historische bronnen, periode 3
Archeologie van Noordwest-Europa, periode 4
Death and Commemoration, periode 4
Theory in Archaeology, periode 4
Heritage in Context, periode 4
Archaeology of Medieval Europe and the Early Modern World, periode 5
Archeologisch vondstmateriaal in context, periode 5

Alle modules zijn 6 ec

Verplichte vakken
Cultural History of the Ancient World 1, periode 1
Cultural History of the Ancient World 2, periode 2
Philosophy of the Humanities, periode 2

Keuze uit twee van onderstaande vakken
Archaeology and the City, periode 1
Omgaan met historische bronnen, periode 3
Advanced Digital Archaeology, periode 3
Death and Commemoration, periode 4
Theory in Archaeology, periode 4
Archeologisch vondstmateriaal in context, periode 5

Alle modules zijn 6 ec

Verplichte vakken
Philosophy of the Humanities, periode 2
Heritage in Context, periode 4
Archaeology and Society, periode 5

Keuze uit twee van onderstaande vakken
Archaeology and the City, periode 1
The Classical Canon 1: The Heritage of Antiquity, periode 1
Lieux de mémoire, periode 2
Death and Commemoration, periode 4
Theory in Archaeology, periode 4
The Classical Canon 2: The Sociology of Cultural Selection, periode 5

Toelating en aanmelden

Deze minor is uitsluitend bedoeld voor Saxionstudenten Archeologie die willen doorstromen naar de gezamenlijke master Archeologie van VU en UvA.

Kies je voor het Amsterdamse minorprogramma? Meld je dan aan bij één van de Amsterdamse universiteiten; je wordt dan automatisch ingeschreven als bijvakstudent bij de andere universiteit zodat je ook daar cursussen kunt volgen. Studenten met een bachelordiploma van Saxion die de doorstroomminor succesvol doorlopen hebben, kunnen zich vervolgens inschrijven voor het eveneens gezamenlijk aangeboden Archeologie Masterprogramma van VU en UvA.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprocedure bij de VU, bezoek de informatiepagina.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met:

Dr. Mieke Prent, Vrije Universiteit Amsterdam: a.prent@vu.nl
Dr. Arno Verhoeven, Universiteit van Amsterdam: A.A.A.Verhoeven@uva.nl

Gerelateerde masters

Samenvatting Archeologie: Doorstroomminor Saxion-studenten

Taal

Engels, Nederlands

Duur

1 jaar (30 ec)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis

Faculteit

Geesteswetenschappen

;