Communicatiewetenschap

Begrijp hoe communicatie écht werkt

Digitale wereld

In de minor Communicatiewetenschap leer je de vaak onverwachte en soms ongewenste effecten van communicatie begrijpen en voorspellen. Je leert communicatieprocessen - tussen mensen, tussen bedrijven en hun stakeholders en in het publieke debat - analyseren en je zult veel beter begrijpen hoe je deze processen kunt beïnvloeden.

Inleiding communicatiewetenschap
Het dagelijks leven is vergeven van communicatie. In dit inleidend vak maak je kennis met de vragen die onderzoekers hierover stellen. Je leert communicatie begrijpen in termen van beeldvorming, agendavorming, informatieoverdracht, propaganda, attitudeverandering, functies van media en meer. 


Marketing- en persuasieve communicatie
Persuasieve communicatie is overal aanwezig. Marketeers proberen producten onder de aandacht te brengen, non-profit organisaties werven donateurs en politici zijn bezig de publieke opinie voor zich te winnen. De zenders proberen zaken naar hun hand te zetten, maar wanneer zijn ze effectief?

Media Entertainment
Entertainment is serious business. In dit vak bestudeer je de geschiedenis van entertainmentmedia en de impact ervan op de cultuur. Ook is er veel aandacht voor de psychologische mechanismen die mediagebruik verklaren.

Interpersoonlijke communicatie
In het vak is aandacht voor communicatie van persoon tot persoon in face-to-face situaties en via (sociale) media. Onderzoek geeft antwoord op de belangrijke vraag over alledaagse interpersoonlijke communicatie ‘hoe begrijpen we elkaar?’ 


Media, maatschappij en politiek
De centrale vraag van dit vak is: ‘Hoe functioneren de media in het publieke domein en hoe behoren zij te functioneren?’. Je kijkt naar deze vragen vanuit het perspectief van de burger, de media en belanghebbenden als de overheid, politici, publiekelijke organisaties, sociale bewegingen en terroristische organisaties.


Voor meer informatie over de vakken, bezoek onze studiegids.

  • Deze minor is NIET bedoeld voor studenten Communicatiewetenschap.
  • Om te mogen starten in de minor moet je 90 studiepunten hebben behaald, waaronder 60 van het eerste jaar.
  • Als VU-student moet je in sommige gevallen toestemming vragen aan je eigen examencommissie. Volg je een bachelor aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen dan is het niet nodig om toestemming te vragen voor het volgen van deze minor.
  • Wo-bachelors van een andere universiteit kunnen instromen, mits zij toestemming hebben van hun eigen opleiding.
  • De minor bestaat uit 30 EC. 
  • Hbo-bachelorstudenten kunnen de vakken uit de minor als bijvak volgen.
Voor informatie over de aanmeldingsprocedure, bezoek deze pagina.
empty

Heb je inhoudelijke vragen over deze minor, dan kun je contact opnemen met:

Anita van Hoof

Email: a.m.j.van.hoof@vu.nl
Telefoon: 020-5986920

Voor vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met:

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
020-5985020 (maandag t/m vrijdag van 10:30 - 12:30 en van 14:00 - 17:00)
studentenbalie@vu.nl

Samenvatting Communicatiewetenschap

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Talen en Communicatie

Faculteit

Sociale Wetenschappen

;