Communicatie over Gezondheid

Communicatie is een essentieel onderdeel van het werken aan oplossingen voor gezondheidsproblemen

Communicatie binnen de medische sector

Overgewicht, roken, depressie, verslaving. Een paar voorbeelden van de vele maatschappelijke gezondheidsproblemen in Nederland. Communicatie is een essentieel onderdeel van het werken aan oplossingen voor die problemen. Voorlichting richting samenleving, communicatie binnen de medische sector, patiëntinformatie. Hiervoor zijn specialisten in communicatie nodig. Iets voor jou? Kies dan voor de interfacultaire minor Communicatie over gezondheid!

Bij deze minor leer je:

  • Over de basisprincipes en recente ontwikkelingen in communicatie op het gebied van de publieke gezondheid.
  • Hoe je nieuwe media en marketingtechnieken in kunt zetten om gewoonten en voorkeuren van individuen te veranderen.
  • Reflecteren op de communicatiepraktijk van onderzoekers, praktijkwerkers, beleidsmedewerkers en gezondheidsjournalisten.
  • De samenwerking tussen deze partijen te faciliteren.
  • Vaardigheden om effectief taal en beelden te analyseren en te communiceren. 
  • Kennis over juridische regels waar de zorg rekening mee moet houden als het gaat om sociale media en het elektronisch patiëntendossier. Juridische kaders voor communicatie tussen zorgverleners en patiënten/cliënten.

Gezondheid, media en publiek: 

In deze cursus houden we ons bezig met communicatie via verscheidene mediakanalen binnen het publieke gezondheidsdomein. Daarbij bestuderen we welke mediakanalen er zijn, wie het publiek is en op welke manier je met dit publiek communiceert over gezondheid. Denk aan nieuwsgeving over een epidemie, informatievoorziening door de overheid over het vaccinatieprogramma, communicatie met patiënten over behandelprocedures en mobiele apps met informatie over gezond eten. Thema’s zijn onder meer informatie versus persuasie (en manipulatie); framing; risicocommunicatie; tailoring en gezondheidsvaardigheden.

Massacommunicatie en publieke opinie:

In deze cursus leren studenten hoe media de publieke opinie beïnvloeden (en vice versa). De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste communicatietheorieën en geeft inzicht in de macht en/of invloed van media.

Gezondheidsjournalistiek: analyse en vaardigheden: 

In deze cursus leer je om een gezondheidsjournalistieke tekst te onderzoeken als een talig product (we spreken dan vaak over tekst als 'discourse'). Je verdiept je daartoe in het perspectief van de maker en de lezer. Je leert de structuur en de doelen van een gezondheidsjournalistieke tekst herkennen, en onderzoekt de talige vorm die de schrijver gekozen heeft om die doelen te verwezenlijken. Ook verdiep je je in de begrijpelijkheid en waardering van teksten bij de lezer, op basis van een kleinschalig onderzoek waarbij je gebruik maakt van hardopdenkonderzoek. Op basis van je gecombineerde analyses kom je vervolgens tot specifieke aanbevelingen voor een journalistiek product

Gezondheidsrecht en ethiek: 

In deze cursus wordt in de eerste plaats ingegaan op de inhoud en de positie van het gezondheidsrecht en de betekenis van ethiek in de gezondheidszorg. In dat kader komen onder meer de binnen beide vakgebieden geldende (rechts)beginselen en uitgangspunten aan de orde. De cursus heeft echter een centraal thema: juridische en ethische kaders van communicatie en informatie in relatie tot gezondheid.

Marketingtechnieken en Social Marketing: 

In deze cursus leren studenten basisprincipes van marketing en hoe deze principes kunnen worden toegepast in communicatie over gezondheid, zorg en ziekte.

Meer inhoudelijke informatie over de vakken zelf staan in de studiegids.

Deze minor is toegankelijk voor derdejaars WO-studenten binnen de domeinen ‘Gezondheid’ (bijvoorbeeld studenten Biomedical Sciences, Gezondheidswetenschappen en Gezondheid & Leven) of ‘Taal en communicatie’. Voor studenten Economie, Bedrijfskunde, Psychologie of Rechten kan de minor een mooie en waardevolle verbreding betekenen. 

Bijvakstudenten zijn toegestaan.

VU-studenten vinden informatie over het volgen van een minor op VUnet (inloggen met je VUnet-ID). Meer informatie over het volgen van een minor aan de VU voor niet VU-studenten vind je op deze site.

Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij de studieadviseur. De minor wordt gecoördineerd door:

Carry Renders
carry.renders@vu.nl
020 - 598 3514

VU Campus, W&N-gebouw, kamer O-551
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

Samenvatting Communicatie over gezondheid

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging
Talen en Communicatie

Faculteit

Bètawetenschappen

;