Bouw, Werking en Sturing van het Bewegingssysteem

Mechanica, energetica en sturing van menselijk bewegen

Het bewegingssysteem

Hoe zijn eigenschappen van het bewegingssysteem gerelateerd aan prestatie tijdens bewegingen? Waarom worden bewegingstaken zoals springen, wandelen en hardlopen uitgevoerd op de karakteristieke wijze waarop zij worden uitgevoerd? Hoe is het genereren van de daartoe benodigde stuursignalen georganiseerd in het zenuwstelsel? Hoe is het metabool energieverbruik tijdens wandelen en hardlopen gerelateerd aan spierarbeid? Bij het zoeken naar antwoorden op deze en andere vragen is computersimulatie met behulp van modellen van het bewegingssysteem, zoals onderwezen in de minor, onmisbaar.

Introductie BWSB (3 EC, periode 1)
In deze cursus leren studenten wat er allemaal komt kijken bij het kritisch omgaan met kennis en het genereren van nieuwe kennis door wetenschappelijk onderzoek. Zij schrijven een kritische beschouwing, oefenen met peer review en verzorgen een presentatie.

Dynamica van Lineaire Systemen (3 EC, periode 1)
Het gedrag van veel systemen in de bewegingswetenschappen kan slechts worden beschreven in termen van differentiaalvergelijkingen. Deze cursus maakt studenten bekend met de beginselen van de theorie van lineaire dynamische systemen, een belangrijk hulpmiddel om het gedrag van deze systemen te begrijpen.

Simulatiemodellen van Skeletsystemen (6 EC, periode 1)
In deze cursus maken studenten kennis met basismethoden voor het modelleren en simuleren van de mechanica van het skeletsysteem. Dit stelt hen in staat om te berekenen hoe het systeem zal bewegen, gegeven de uitwendige krachten en de actuator-krachten.

Simulatiemodellen van neuromusculaire systemen (3 EC, periode 2)
In deze cursus leren studenten differentiaalvergelijkingen op te stellen van een neuromusculair (sub)systeem en daarmee numerieke simulaties uit te voeren. Na afronding van deze en voorafgaande minorcursussen kunnen zij spier-skeletmodellen maken met spierstimulatie als enige input en daarmee bewegingssimulaties uitvoeren.

Regelen van spier-skeletsystemen (3 EC, periode 2)
De studenten leren in hoorcolleges en computerpractica de basale concepten met betrekking tot het regelen van lineaire systemen, zowel in het tijdsdomein als in het frequentiedomein. Dit stelt hen in staat om specifieke vragen met betrekking tot bewegingssturing te beantwoorden.

Toegepaste Inspanningsfysiologie (6 EC, periode 2)
In deze cursus krijgen studenten inzicht in de werking van de systemen die ervoor zorgen dat spieren arbeid kunnen leveren. In practica de cursus worden bevat practica waarin zij onder meer vertrouwd gemaakt met de interpretatie van integratieve cardiorespiratoire  inspanningstesten. Deze cursus is geen cruciaal onderdeel van de minor en inwisselbaar voor een andere 6 EC cursus.

Biofysica van Locomotie (6 EC, periode 3)
Een van de meest fundamentele en belangrijke bewegingstaken is wandelen. In deze cursus worden studenten vertrouwd gemaakt met de moderne inzichten in de mechanica, energetica en sturing van wandelen. Daartoe wordt mede gebruik gemaakt van kennis en (computer)vaardigheden opgedaan in eerdere minorcursussen. Deze cursus wordt in het Engels gegeven. 

Meer informatie over de vakken is te vinden in de studiegids.

De minor is toegankelijk voor derdejaars studenten Bewegingswetenschappen of vergelijkbare universitaire opleidingen-, met een degelijke basis in wiskunde en biomechanica. Geïnteresseerden dienen aantoonbaar affiniteit met kritisch denken, exacte vakken en programmeren te hebben.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. 

Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de examencommissie.

Let op: de uiterste inschrijfdatum voor de minoren is 15 juni. Stuur voor 15 juni een e-mail met een kort CV en motivatiebrief en cijferlijst naar de coördinator van de minor: Maarten Bobbert m.f.bobbert@vu.nl Bij twijfel of de student past bij de minor of omgekeerd wordt een matchingsgesprek gevoerd. Aanmelding door niet-facultaire studenten vindt plaats op dezelfde wijze, maar alleen na een vooraanmelding en een eventueel gesprek over geschiktheid van vooropleiding.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprodedure, bezoek de informatiepagina.

Maarten Bobbert
Email: m.f.bobbert@vu.nl
Telefoon: 020-5988474

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Studenten leren niet alleen veel over de bouw, werking en sturing van het bewegingssysteem maar worden ook getraind in kritisch denken, wetenschappelijk schrijven, discussieren, presenteren en het schrijven van computerprogramma’s. Daarmee worden zij goed voorbereid op welke vervolgopleiding of maatschappelijke functie dan ook.  

Samenvatting Bouw, werking en sturing van het bewegingssysteem

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gezondheid en Beweging
Natuurwetenschappen

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;