Boeddhisme

Maak kennis met de verschillende boeddhistische tradities

Boeddhistische tradities

In deze minor leer je meer over de verschillende boeddhistische tradities (theravada, mahayana/zen, vajrayana/tibetaans) in hun historische en sociale context. Veel aandacht wordt besteed aan het leren lezen van boeddhistische teksten. Daarnaast speelt de dialoog van het boeddhisme met andere levensbeschouwelijke tradities een belangrijke rol.

Hindoeïsme
We bespreken de volgende thema’s: model van de hindoesamenleving en de hindoekosmos, cyclisch en lineair tijdsbesef, wereldverzaking, hiërarchieën, reinheid tegenover onreinheid, omgang met de dood, godenwereld, vormen van verering, festivals en private rituelen, religieuze gezagsdragers, soteriologieën, hindoeïsme in de diaspora.

Boeddhisme
De module is een inleiding in het boeddhisme als religie, soteriologie, psychologie en sociaal- historische beweging. In de module zullen thema's als ontstaan, aard en verbreiding van het boeddhisme aan de orde komen.

Wetenschapsfilosofie van de religiestudie: subjectiviteit, methode en theorie
Grote denkers over religie komen aan bod, bijvoorbeeld de functionalisten Marx, Freud en Durkheim; de psycholoog William James en de fenomenoloog Eliade. Wij gebruiken het standaardwerk van Daniel Pals en lezen ook enkele centrale fragmenten uit primaire teksten van de auteurs.

Klassieke teksten 1: meditatie en psychologie
Inleiding in de boeddhistische hermeneutiek. Deze module richt zich op de literaire, ritueelsociale en spiritueel-filosofische aspecten van klassieke teksten uit boeddhistische tradities, met, inhoudelijk, bijzondere nadruk op Therāvada tradities van meditatie en zogenaamde mindfulness.

The Nature of the Mind
Aan bod komen verschillende boeddhistische visies op de aard van de geest en het denken, zowel uit het Theravada, het Mahayāna en het Vajrayāna-boeddhisme

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.
Deze facultaire minor staat voor alle studenten open met uitzondering van bachelorstudenten Religie en Levensbeschouwing.

Voor meer informatie over de minor aanmeldprocedure, bezoek de informatiepagina.

André van der Braak
a.vander.braak@vu.nl 
+31 20 59 83066

Gerelateerde masters

Samenvatting Boeddhisme

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Religie

Faculteit

Religie en Theologie