Bestuurswetenschap

Besturen van de samenleving: (on)mogelijk?

Bestuurswetenschap

Bestuurskunde gaat over maakbaarheid, over het beïnvloeden van de samenleving (of onderdelen daarvan) in een gewenste richting. Maar hoe maakbaar is de samenleving eigenlijk? In deze minor krijg je inzicht in de mogelijkheden en grenzen van bestuur en beleid. Je bestudeert allerlei aspecten die relevant zijn voor het besturen van een organisatie, een maatschappelijke sector, een land, of zelfs een samenwerkingsverband van landen. Je ontdekt hoe gecompliceerd goed bestuur is en je reflecteert kritisch op de normatieve keuzes die een bestuurder moet maken.

Kernthema’s bestuurs- en organisatiewetenschap
Kernthema’s bestuurs- en organisatiewetenschap geeft een overzicht van belangrijke theorieën en thema’s binnen de bestuurs- en organisatiewetenschap. Er is o.a. aandacht voor bureaucratie, rationele vs. sociale managementstijlen, de rol van cultuur en macht, en de relatie tussen organisatie en omgeving. 

Public management 
Dit vak biedt inzicht in bestuur en organisatie van de publieke sector, met specifieke aandacht voor de rol van managementprincipes uit de private sector (new public management): wat is de ratio erachter, hoe functioneert het, welke (onbedoelde) resultaten heeft het?

Economie, markt en overheid
Dit vak betreft de afbakening van het publieke domein, de ordening van markten en de mogelijkheden voor en effecten van overheidsinterventies in markten. De invalshoek is economisch: de welvaartseffecten van verschillende taakverdelingen, ordeningen en interventies vormen steeds het oriëntatiepunt.

EU governance in an international context 
This course gives an introduction to the history and institutional structure of the European Union, and provides insight into EU politics and governance, and how these affect domestic politics, whilst at the same time being situated in a global context. 

Minorwerkgroep bestuurswetenschap 
In de minorwerkgroep verdiepen we ons in de vraag in hoeverre de werkelijkheid door middel van beleid te sturen is. Dit doen we aan de hand van bestuurskundige, sociologische, filosofische, psychologische en economische perspectieven op maakbaarheid, effectiviteit en onbedoelde gevolgen.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken. 

  • Deze minor is NIET bedoeld voor studenten Bestuurs- en organisatiewetenschap.
  • Om te mogen starten in de minor moet je 90 studiepunten hebben behaald, waaronder 60 van het eerste jaar.
  • Als VU-student moet je in sommige gevallen toestemming vragen aan je eigen examencommissie. Volg je een bachelor aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen dan is het niet nodig om toestemming te vragen voor het volgen van deze minor.
  • Wo-bachelors van een andere universiteit kunnen instromen, mits zij toestemming hebben van hun eigen opleiding.
  • De minor bestaat uit 30 EC. 
  • Hbo-bachelorstudenten kunnen vakken uit de minor als bijvak volgen.
  • Het vak 'Minorwerkgroep bestuurswetenschap' kan niet afzonderlijk worden gevolgd, maar kan uitsluitend worden gevolgd door studenten die de hele minor bestuurswetenschap volgen.

Voor informatie over de aanmeldprocedure, bezoek deze pagina.
empty

Heb je inhoudelijke vragen over deze minor, dan kun je contact opnemen met:

Jaap Timmer
E j.s.timmer@vu.nl
T +31 20 5989148

Voor vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met de studie- en studentadministratie:

E studentenbalie@vu.nl
T +31 20 5985020 (maandag t/m vrijdag van 10:30 - 12:30 en van 14:00 - 17:00)

Samenvatting Bestuurswetenschap

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

4 september

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Gedrag en Maatschappij

Faculteit

Sociale Wetenschappen

;