Arabisch en Bronnen van de Islam

Wat is de verhouding tussen het Arabisch en islamitische bronnen?

Arabisch en Bronnen van de Islam

De minor biedt de kans om basiskennis over het Arabisch, als taal van de islamitische bronnen, te combineren met kennis over de primaire schriftuurlijke bronnen van de islam (de Koran en de profetische traditie/Soenna). Je leert hoe er omgegaan wordt met de ontstaansgeschiedenis en interpretatie van deze bronnen. Je bouwt een basiskennis van de klassieke Arabische taal op in de modules Arabisch I, II, III met focus op religieuze teksten en bronnen. Naast een inleiding in de Koran en Soenna, verdiep je ook in de Hadithwetenschappen en terminologie, de authenticiteit en autoriteit van de Soenna en de daarbij behorende uitdagende interpretatieve vraagstukken.

Bij deze minor leer je:

 • Over de klassieke Arabische taal en haar grammatica om schriftelijke en mondelinge taaluitingen in het Arabisch te herkennen, te begrijpen en te gebruiken op beginnersniveau.
 • De inhoud van een aantal in de les behandelde Koran- en Hadithteksten weergeven, deze teksten analyseren en uitleggen volgens de methodologie van de Koran- en Hadithwetenschappen.
 • Over de primaire bronnen van de islam en hoe deze zich verhouden tot de traditie en leven van moslims in en buiten Nederland.
 • Vaardigheden om effectief te analyseren en te communiceren over religie, islam en moslims.

Bekijk het vakkenschema met de cursuscodes.

Inleiding in de Koran en Soenna:
In deze cursus ligt de focus vooral op de Koranwetenschappen. Verder worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • gezaghebbende visies op de geschiedenis van de openbaring;
 • de ontstaansgeschiedenis van de Korantekst;
 • de betreffende kritiek en de belangrijkste kernpunten en terminologie binnen de Koranwetenschappen ʿUlūm al-Qur'ān.

Arabisch I:
Je start vanaf niveau 0. Je begint met het leren en oefenen van het alfabet, elementaire spelling, het lidwoord, schrijfwijze van de hamza, geslacht, naamvallen, het persoonlijk voornaamwoord, persoonssuffixen, het adjectief, de nominale zin, het nisba-naamwoord, het begrip 'hebben', de onbepaalde relatiefzin, persoonssuffixen bij voorzetsels en de pauzale uitspraak. Daarnaast worden in de lessen regelmatig eenvoudige leesteksten uit de Koran en de Hadith (overleveringen over de profeet Mohammed (s) uitgedeeld om thuis voor te bereiden en in de les gezamenlijk te lezen. In de les wordt zoveel mogelijk het Arabisch als voertaal gebruikt. Daarnaast worden korte dialoogoefeningen aangeboden. Twee korte soera-teksten worden uit het hoofd geleerd. Er zijn diagnostische tussentoetsen om te kijken of je de eerste beginselen van het technisch lezen in het Arabisch beheerst.

Arabisch II:
De focus ligt op: de bijzondere zelfstandige naamwoorden, het gebroken meervoud, diptoten, het persoonlijk voornaamwoord, meervoud. Het werkwoord, verleden tijd enkelvoud, persoonssuffixen bij persoonsvormen, het gezonde meervoud, de verbale zin. De bezitsconstructie, het aanwijzend voornaamwoord, het lidwoord, de collectiva, sterke werkwoorden, indicatief, de toekomende tijd. Woorden met hamza of wāw als 1e stamletter. Daarnaast worden in de lessen regelmatig leesteksten uit de Koran, de Tafsir (Koranexegese) en de Hadieth (overleveringen over de profeet Mohammed (s)) en moderne literatuur uitgedeeld, om thuis voor te bereiden en in de les gezamenlijk te lezen. In de les wordt zoveel mogelijk het Arabisch als voertaal gebruikt. Tevens worden korte dialoogoefeningen aangeboden. Er zijn diagnostische tussentoetsen om te kijken of je de eerste beginselen van het technisch lezen in het Arabisch beheerst.

Arabisch III:
De volgende elementen worden behandeld: de conjunctief, het werkwoord 'moeten', het verbaal naamwoord, het woordenboek raadplegen, syntaxis. Het werkwoord 'kana', de jussief, de imperatief, iedere, de hele, alle. Het werkwoord 'kana', de zusters van 'inna, sommige, de ene, de andere, het werkwoord, een woordenboek raadplegen. Daarnaast worden in de lessen regelmatig leesteksten uit de Koran, de Tafsir (Koranexegese) en de Hadieth (overleveringen over de profeet Mohammed (s) en moderne literatuur uitgedeeld om thuis voor te bereiden en in de les gezamenlijk te lezen. In de les wordt zoveel mogelijk het Arabisch als voertaal gebruikt. Daarnaast worden dialoogoefeningen aangeboden. Er zijn diagnostische tussentoetsen om te kijken of je de eerste beginselen van het technisch lezen in het Arabisch beheerst.

Hadithwetenschappen:
Dit vak is een vervolg op Inleiding in de Koran en Soenna. Het brengt verdieping door meer aandacht voor:

 • hadithmethodologie;
 • terminologie van de hadithwetenschappen uṣul/mualaḥ al-ḥadīth;
 • westerse historische methodologie;
 • hedendaagse discussies over de autoriteit van de Soenna

Deze minor staat open voor alle bachelorstudenten. Er zijn geen bijzondere toelatingseisen.

Je kunt je nu aanmelden voor deze minor. Meer informatie over aanmelden voor een minor voor zowel VU als niet-VU studenten vind je op onze site.

Het intekenen voor de vakken binnen de minor kan vanaf half juli.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met:

Yaser Ellethy
E: y.ellethy@vu.nl

Gerelateerde masters

Samenvatting Arabisch en Bronnen van de Islam

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Religie

Faculteit

Religie en Theologie

;