Algemene rechtspraktijk

De rechtsbescherming van de burger jegens de overheid en andere partijen

Recht in actie

Heeft een fietser recht op vergoeding van zijn letselschade als hij door een gat in de weg ten val komt; heeft een consument recht op een nieuwe I-Phone als zijn telefoon acht maanden na de aankoop kapot gaat; welke rechten heeft de burger, vreemdeling of verdachte in zijn verhouding tot de overheid? Deze en andere vragen komen aan de orde in de minor Algemene rechtspraktijk.

In deze minor staat de juridische dienstverlening aan burgers centraal. Dit in tegenstelling tot de commerciële rechtspraktijk, die zich richt op dienstverlening aan ondernemingen, ook al is er overlap. Kenmerkend is dat het gaat om rechtsgebieden waar de burger te maken heeft met een ‘repeatplayer’, een organisatie (overheid of bedrijf) die juridische kennis heeft en juridische procedures voert.

Voor de overheid is het verlenen van een verblijfs- of omgevinsvergunning routine, terwijl de burger dit sporadisch doet. Dit geldt ook voor de staat die het monopolie heeft op strafvervolging. In het privaatrecht doet dezelfde situatie zich voor. De consument die een telefoonabonnement afsluit, kent zijn rechten niet en staat tegenover de telefoon provider. De burger die schade vergoed wil zien, krijgt te maken met de verzekeraar die handelt namens de veroorzaker. Een rechtshulpverlener in de algemene rechtspraktijk moet kennis en inzicht hebben in deze rechtsgebieden en oog hebben voor de ongelijkheid van partijen.

Het onderwijs wordt aangeboden vanuit het perspectief law in action. Dit betekent dat het onderwijs wordt gegeven aan de hand van maatschappelijke problemen. Bij het vreemdelingenrecht, het consumentenrecht en het strafrecht komt ook de invloed van internationale verdragen en/of Europese regelgeving voor de Nederlandse rechtspraktijk aan de orde.

Komend jaar hebben 25 studenten een unieke kans om mee te doen aan het nieuwe vak Street Law. In dit vak geven studenten workshops over het recht aan middelbare scholieren. Deze workshops gaan over actuele onderwerpen waar scholieren in hun dagelijks leven mee te maken krijgen en waarbij conflicterende rechten en belangen aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan klimaatspijbelen, social media en privacy, etnisch profileren of het kinderpardon. Het vak Street Law kan in de plaats komen voor het vak Rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht, de Algemene Strafpraktijk of Consumentenrecht.

Met bachelorvakken als Sociaal recht (B2) en Personen- en familierecht (B1), biedt dit profiel een goede voorbereiding op een beroepspraktijk waarin de juridische dienstverlening aan particulieren een belangrijke plaats inneemt.

Aansprakelijkheidsrecht (6 EC)

De kennis van het vak Inleiding verbintenissenrecht wordt verdiept en verbreed. Aan de orde komen bijvoorbeeld de beperkingen van het wettelijke systeem van het aansprakelijkheidsrecht, de centrale rol van rechtsvorming door de rechter, persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid.

Rechtsbescherming tegen de overheid (6 EC)

In dit vak gaat het om het perspectief van de burger die een geschil heeft met de overheid. Aan de orde komen bijvoorbeeld de manieren waarop de burger dit geschil uit de wereld kan helpen, de belemmeringen en beperkingen daarbij. Is geschilbeslechting via het bestuursprocesrecht effectief voor de rechtzoekende, of zijn er andere en betere methoden?

Rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht (6 EC)

Kenmerk van het vreemdelingenrecht zijn een sterke interactie tussen nationaal, Europees en internationaal recht en een grote verscheidenheid aan actoren (vreemdelingen, familieleden, werkgevers, ngo’s, luchtvaartmaatschappijen, lokale en nationale overheden, Europese instellingen). In dit vak staat het Nederlandse vreemdelingenrecht centraal, met een sterke focus op de rechtsbescherming ook vanuit Europees en internationaal recht.

De algemene strafrechtspraktijk (6 EC)

In de algemene strafrechtspraktijk komen strafrechter, officier van justitie, advocaat en verdachte dagelijks voor dilemma’s te staan. Vraagstukken, waarmee juristen in de algemene strafrechtspraktijk te maken krijgen, worden in het vak behandeld, zoals de voorlopige hechtenis. Besproken wordt de rol van de advocaat, de rechter en de officier van jusitie.

Consumentenrecht (6 EC)

In dit vak staan de rechten en verplichtingen van de consument en van de handelaar bij een transactie tussen deze partijen centraal. De consument wordt vaak gezien als zwakkere partij en moet daarom beschermd worden. Op dit gebied is veel Europese regelgeving. Een kenmerk van het vak is de interactie tussen nationaal en Europees consumentenrecht. 

Street Law (6 EC)

In het vak Street Law geven studenten workshops over het recht aan middelbare scholieren. Deze workshops gaan over actuele onderwerpen, waar scholieren in hun dagelijks leven mee te maken krijgen. Bij Street Law staat het leerproces van rechtenstudenten centraal. Zij maken zelf lesplannen over actuele juridische onderwerpen. De studenten gaan actief aan de slag met het recht en het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden: onderzoeken, creatief en probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren, presenteren en omgaan met diversiteit. Studenten worden getraind voor en begeleid bij het ontwikkelen en uitvoeren van lesplannen.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.


Startup Clinic (keuzevak)

Veel rechtenstudenten vragen zich af hoe het recht nou écht in de praktijk werkt. VU Amsterdam heeft daar iets op bedacht: De Startup Clinic. Dit is een nieuw minor vak voor rechtenstudenten (12 ECTS). Onder begeleiding van ervaren advocaten breng je een juridisch advies uit aan een tech startup en word je hier door middel van interdisciplinair onderwijs op voorbereid.

Wil je graag deelnemen aan de Startup Clinic? Dat vinden we leuk om te horen! We starten in november 2020 met de eerste lichting van tien studenten. Naar verwachting kun je je vanaf eind mei/begin juni hiervoor aanmelden.

Meer informatie

• Om te mogen starten in de minor moet je Rechtsgeleerdheid aan een universiteit studeren. 

• Je moet het eerste jaar van je studie hebben afgerond. Voor studenten Rechtsgeleerdheid van de VU geldt deze eis niet. 

• WO-bachelorstudenten van een andere universiteit kunnen alleen deelnemen als zij een toestemmingsverklaring van de eigen universiteit hebben.

Voor studenten van buiten de VU is hier de aanmeldprocedure te vinden. 

VU-studenten van de faculteit der Rechtsgeleerdheid kunnen zich inschrijven via VUnet.

Mevrouw A.M Reneman

a.m.reneman@vu.nl

Samenvatting Algemene rechtspraktijk

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur

Faculteit

Rechtsgeleerdheid

;